Skärpning av antibiotikaregler

På landet

EU:s medlemsstater har röstat ja till en ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel. Beslutet innebär bland annat betydligt strängare regler i hela EU kring hur antibiotika får användas till djur.
– Sverige är det land i EU där man ger minst antibiotika till djur. Vi har länge drivit på för striktare EU-regler kring antibiotika inom lantbruket, och det har gett resultat. Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora utmaningar. Det är därför oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans inom EU för att få bort den onödiga användningen av antibiotika inom djurnäringen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Viktiga nyheter i förordningen är att antibiotika inte får användas rutinmässigt, för att kompensera för brister i djurhållningen eller i förebyggande syfte till grupper av djur. Medlemsstaterna måste också från och med nu redovisa siffror för försäljning och användning av antibiotika till djur.