Eon den nya (gröna) moralens högborg

Eon är ett av de stora energibolagen i Sverige som har drabbats av en moralisk härdsmälta. Utgångspunkten för mitt påstående är videoreklamen som nu visas på nätet men som också visats i reklamkanalerna.
Videon startar med påståendet ”E. ON förnyar Julen” samtidigt som man får se en blinkande julgran en mörk kväll framför ett hus.

Allteftersom videon fortgår ökar mängden av blinkande juldekorationer och videon avslutas i ett crescendo där hela huset lyses upp i mörkret av spotlights och blinkande juldekorationer.
Under videons gång ser man också att huset har solpaneler på taket.
Det hela avslutas med texterna ”Tänd tusen juleljus med gott samvete” och ”Välj förnybar energi du också”.
Budskapet man för fram är att du har råd att slösa med energi en kall decembernatt bara du har solpaneler inkopplade på taket. Videon är inte bara vilseledande utan är också felaktig

Den uppenbara felaktigheten är att solpaneler inte producerar någon el i mörkret.
Videon ger också intrycket av att elenergin från solpanelerna är gratis och att man därför kan slösa med elen som är gravt vilseledande. För att få elenergi under den mörka delen av dygnet måste man lagra energin i batterier men då fördubblas kostnaden för elenergin.

Detta för att batterier är dyra och att det blir förluster vid all energiomvandling, i detta fall från elenergi till kemisk energi (batteriet) och tillbaka till elenergi för användning.

Slutsatsen är att Eon är ett omoraliskt företag eftersom deras reklam för solpaneler är en avsiktlig förvanskning av verkligheten.
Man borde kunna förvänta sig mer av ett företag som Eon
Ovanstående visar också hur Eon utnyttjar den falska idén om att förnybar energi är gratis energi och att den kan fungera som en ersättning för de mer konventionella och beprövade energikällorna. Eon vet att vind och sol aldrig kan ersätta dessa och att framtida ekonomiska förluster får tas elabonnenterna.
Eon vet också att hur mycket solpaneler som än installeras måste man kund fortsatt vara kopplad till E. ON:s elnät.
Här har Eon en monopolställning och kan kompensera sig för minskade elleveranser med höjda abonnemangsavgifter som kunden inte kan påverka.

Många av de som gått på Eon:s falska reklam och installerat solpaneler har ofta en förhoppning att själva kunna leverera el till nätet och tjäna en slant men så kommer det inte att bli.
Den enda gången solpanelerna ger ett överskott är soliga och ofta varma dagar men då behövs inte elen.
Risken är stor att man i framtiden tvingas betala för att bli av med sitt överskott.
Till sist en uppmaning till alla att vägra delta i detta spektakel genom att aktivt välja bort elproduktion från sol och vind eftersom dessa bara kommer att leda till dyrare el med risk för ständiga elavbrott.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...