Vallar och diken ska mota tjuvar på engelska gårdar

På landet

Polisen i området Cotswolds i västra England hjälper nu lantbrukare att bygga ”medeltidslika” barriärer på sin mark för att hålla tjuvarna borta.
Ett trädgårdsföretag har också anlitats för att hjälpa till att anlägga diken och vallar på olika gårdar.
Sedan projektet drogs igång för två år sedan har omkring nio kilometer tomtgräns skyddats, berättar Farmers Weekly.
Storleken på jordbarriärerna skiftar beroende på gårdarnas beskaffenhet och behov. På en gård har man exempelvis anlagt en vall på en meter och ett dike som är en dryg halvmeter djupt.
Enligt uppgift fungerar tjuvskyddet väl, eftersom det förhindrar tjuvarna att ta sig in på ägorna med bil för att exempelvis stjäla.
En polis som har arbetet med projektet berättar att det har gått ut på att undersöka ”okonventionella och historiska metoder för att skydda mark på landsbygden”.