Höga löner men dålig duglighet

När man sett de beslut som fattats av Hässleholms politiker de senaste 15 åren undrar man hur det står till med kompetensen.
Nu senast är det Sösdala simhall, Magnarpskollonin och Vanneberga skola som skall läggas ner.
Någon påstod att det krävs höga löner för att få dugliga politiker.
Nu har Hässleholms politiker bland Sveriges högsta löner, ändå lyser all duglighet med sin frånvaro.
Ett exempel var när man renoverade Nävlinge skola för miljonbelopp och sedan sålde den till en klippare för 100 000 kronor. Nu står den där mitt i byn och förfaller. Vanneberga skola är en förebild för hur en modern skola borde fungera i en tid då klimat och miljö blir allt viktigare.

För 20 år sedan startades en verksamhet mellan barn och lärare i Vanneberga skola samt föräldraförening och seniorer från Nävlinge hembygdsförening.
Nävlinges 2 skolor var då nedlagda och eleverna var flyttade till Vanneberga.
Ett fantastiskt samarbete byggdes upp och idag ingår även seniorer från Vinslöv och Kristianstad. De senaste 2 åren har seniorer med elever och lärare byggt upp en köksträdgård där det odlas ekologiska grönsaker som sedan används i skolans skolkök. Många andra aktiviteter har genomförts under åren där barn och äldre har utbytt kunskap och i förra veckan bedrevs julpyssel, brödbak och korvgrillning.

Det talas så mycket om landsbygdsutveckling och att landsbygden skall leva och om en hållbar framtid. När man ser vad som hänt i alla dessa centraliserade skolor, där lärarna går på knäna med stora klasser och med elever som inte klarar kunskapskraven undrar man hur politikerna tänker.
Har någon politiker besökt Vanneberga skola kan man undra?
Det är ju så här alla moderna skolor borde fungera.
Det är ju barnen som är framtiden och det är de som skall forma samhället framöver.

Om nu Hässleholms politikers kompetens stått i relation till deras löner så hade det funnits pengar till både simhall, koloni och Vanneberga skola, men idag verkar deras fantasilöner vara största drivkraften, där politikerna oavsett parti kämpar med näbbar och klor för att få stanna kvar på sina poster utan någon tanke på kommuninvånarnas bästa. Gert Jönsson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...