Några får längre att gå men bättre för de flesta

Jag vill ta tillfället i akt och beskriva hur arbetet och planeringen av stadsbusstrafiken i Hässleholm går till.
Grunden i trafikplaneringen utgår från Region Skånes trafikförsörjningsprogram. Här beskrivs mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling i Skåne.

I Hässleholm är det Skånetrafiken och kommunen som planerar för och tar beslut om stadens kollektivtrafik tillsammans, med utgångspunkt i trafikförsörjningsprogrammet.
I Hässleholm har vi gjort en så kallad linjenätsutredning för alla stadsbusslinjer. I en sådan utredning tittar man bland annat på antalet på- och avstigande, antalet hållplatser, framtida utbyggnadsplaner för kommunen och målet om ett ökat resandet.

I Ljungdala har vi mätt gångavstånd och jämfört gångvägar till de hållplatser där flest resenärer stiger på och av samt räknat på hur det skulle förändra sig vid en linjeomdragning.
Vi kom då fram till att det gångvägsmässigt tog ut varandra – i genomsnitt. Utifrån detta blev restiden med buss avgörande, och då vinner Ljungdala på att ha en kortare och rakare linje.
När det gäller linje 1 visar siffrorna på ett så pass lågt resande längs Belevägen att det inte är försvarbart att fortsätta med att förlänga linjen med en slinga som tar cirka tio minuter extra och trafikerar som en ringlinje i utkanten av bostadsområdet Ljungdala där det inte finns bostäder.

Vi vill undvika ringlinjer eller slingor och istället köra linjesträckningar rakaste vägen in och ut ur bostadsområden.
Det gör linjen mer attraktiv eftersom den går en snabbare och rakare väg, centralt från Ljungdala skola till Hässleholms centrum.
Några resenärer får längre att gå, men flertalet når en hållplats inom ett acceptabelt gångavstånd. I våra utredningar görs alltid en konsekvensanalys för att säkerställa att förändringen driver mot målet om ökat resande.

I det här fallet har bedömningen gjorts att antalet resenärer totalt kommer att öka när förändringen satt sig.
Jag hoppas att det förtydligar arbetet med hur busslinjerna dras så att så många som möjligt ska kunna åka buss i Hässleholm.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...