Skåneftrafiken mot allt förnuft

Trafikplan för Hässleholms stad – remissversion 2017-03-14.
Skånetrafiken har, mot allt sunt förnuft och ljungdalabornas bättre vetande, tagit bort busshållplatserna på Belevägen! Som ersättning vill man köra buss var 15e minut i vardera riktningen från Ljungdalaskolan på cykelbanan, förbi lekplatsen via Alfavägen och en bit på Belevägen!

Själv har jag bott på Ljungdala – först på Drabantvägen (1977) och sedan 1985 på Siriusvägen – mina barn (f 1970 och 1981) har gått på Ljungdalaskolan och även på förskolan på Trebackalånggatan och jag valde den här platsen för vårt boende eftersom jag ville känna mig trygg med att barnen skulle kunna röra sig fritt och ostörda av all form av fordonstrafik.

Nu planerar man att totalt ändra hela den situationen.
Vi vill inte se en dödsolycka på området likt den som inträffade i Lund förra året, eller hur!
Skulle Byggnadsnämnden välja att bifalla byggnation av en bussgata i ”våra” grönområden, lekplatser och (i övrigt bilfria) cykelvägar så får detta förödande konsekvenser för allas vår säkerhet, dessutom kommer flera boende i anslutning till busslinjen att få en helt annan boendesituation och -miljö än den man valde när man bestämde sig för boende i berört område!

Vi har även erfarenhet av att det emellanåt förekommer (otillåten) biltrafik på cykelvägarna i området. Av denna erfarenhet drar vi slutsatsen att en bussgata skulle komma att användas även för biltrafik, något som skulle vara helt förödande för trafiksäkerheten på Ljungdala.
De folkvalda och tjänstemän som medverkat till detta förslag har förmodligen ingen koppling till Ljungdalaområdet då de annars själva hade sett det orimliga i detta.

Vi, inom Samfällighetsföreningen Sirius, ser fram emot att Byggnadsnämnden tar sitt ansvar och lyfter ut förslaget om bussgata på cykelbanan i Ljungdala!
Detta för att säkerställa en säker trafikmiljö för våra barn och (numera) barnbarn och för att trygga boendemiljön för alla oss som föredrar ett tryggt boende i norra delen av Hässleholm, ur trafik- såväl som miljösynpunkt.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...