Till dödshotad i gångtunneln

Jag försvarar inte dödshot men kan samtidigt känna ”ynglingens” frustration över att (förmodligen inte för första gången) fått höra att denne inte vet hur man ska bete sig i det här landet ännu.
Genskjut inte människor med din rullator och läxa upp dem om Sveriges lagar och regler så slipper du förmodligen höra dylika hot.
Om du byter perspektiv för en stund så borde det vara tämligen tröttsamt att bemötas som invandraren som inte kan veta hut.
Du avslutar med att fråga om det är konstigt att många röstar på SD?
Ja, tämligen konstigt om det baseras på att ” invandrare” som grupp inte vet hur man ska bete sig i det här landet ännu .
Menar du då att en viss etnisk grupp människor har svårare att bete sig än andra?
Om tant eller farbror är 86 år som du skrev så borde rimligtvis dessutom tant eller farbror komma ihåg hur det gick sist människor i Europa började anse att vissa grupper inte visste hur man skulle bete sig.
Kampen går vidare
Valet är över – kampen är inte det. För lite mer än två månader sedan kom valresultatet in.
Många var vi som hoppades på förbättring, men så blev inte fallet.
Vi hoppades på fler billiga hyresrätter, en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik och en fungerande vård utan vinstintresse, men efter snart två månader utan en regering ser vi att behovet av att organisera sig lokalt för att nå förändring är större än någonsin.
Därför har vi Ung Vänster här i Hässleholm.
Vi är vanliga ungdomar som organiserat oss för ett bättre liv.
Vi vet att högerpolitik, sänkta skatter och rasistiska problemformuleringar inte är något som gynnar oss, utan det vi behöver är ett stärkt kollektiv där vi går samman och kämpar tillsammans för våra rättigheter.
Politik är inte någonting som sker vart fjärde år eller någonting som bestäms i Rosenbad – det pågår varje dag, hela tiden, överallt.
Ingen annan kommer att kämpa för våra rättigheter åt oss.
Det är upp till oss att ta saker i egna händer.
Den lokala organiseringen för samhället framåt – det är dags att ta kampen tillsammans för ett bättre liv för oss istället för de allra rikaste!
Kommunen tvärtemot
Vart är Hässleholm på väg?
Hundratals städer i världen förvandlas nu till äldrevänliga platser. Initiativet kommer från WHO (Världshälsoorganisationen).
Bakgrunden är, att vi blir allt fler äldre. En sådan stad gagnar också alla andra grupper i samhället.
I Sverige satsar nu fyra städer bland andra Uppsala, som har ett antal projekt i samarbete med olika pensionärsorganisationer.
Man satsar på busslinjer, som går längre in i bostadsområdena och närmare till köpcentra, sjukhus med mera.
Därför är det viktigt, att behålla Belevägens busshållplatser och inte förstöra den trygga miljön på nuvarande gång och cykelvägarna i områdena.
Ytterligare information finns, att läsa i tidningen Senioren Nr 9, 2018.