Insändare

Valet är över – kampen är inte det För lite mer än två månader sedan kom valresultatet in. Många var vi som hoppades på förbättring, men så blev inte fallet. Vi hoppades på fler billiga hyresrätter, en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik och en fungerande vård utan vinstintresse, men efter snart två månader utan en regering ser vi att behovet av att organisera sig lokalt för att nå förändring är större än någonsin. Därför har vi startat upp Ung Vänster här i Hässleholm. Vi är vanliga ungdomar som organiserat oss för ett bättre liv. Vi vet att högerpolitik, sänkta skatter och rasistiska problemformuleringar inte är något som gynnar oss, utan det vi behöver är ett stärkt kollektiv där vi går samman och kämpar tillsammans för våra rättigheter. Politik är inte någonting som sker vart fjärde år eller någonting som bestäms i Rosenbad – det pågår varje dag, hela tiden, överallt. Ingen annan kommer att kämpa för våra rättigheter åt oss. Det är upp till oss att ta saker i egna händer. Den lokala organiseringen för samhället framåt – det är dags att ta kampen tillsammans för ett bättre liv för oss istället för de allra rikaste!

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...