Agne Hyllstam har avlidit. Han var tidigare direktör för Swedbank i Hässleholm. PRIVAT BILD

En bankman har gått ur tiden

Som tidigare meddelats har Agne Hyllstam, tidigare direktör för Swedbank i Hässleholm, avlidit en ålder av nära 87 år. Närmast anhöriga är hustrun Elsa och döttrarna Mari, Lisbet och Agneta.

Så har Agne Hyllstam korsat tidens smala näs, en sträcka som inte mätes i parsec.
Han föddes i Yngsjö, tog studenten i Helsingborg och ägnade sitt yrkesliv åt bankvärlden.
Han var ett av Sven och Hanna Hyllstams sju bidrag till den växande skaran av företagsamma kusiner.
Agnes och mina gemensamma morföräldrar levde i yttersta fattigdom i Sunnerbo i Småland. Farfadern som avled 1929 var byskräddare och cyklade omkring med en Singer symaskin och några tygrullar på pakethållaren. Familjens väg utför markerades av husbyten som slutade vid kanten av en föga odlingsbar mosse.
Sen kom ståndscirkulationen igång. Föga anade vår mormor och morfar att de skulle ha en bankdirektör bland sina ätteläggar.

Agnes livsväg kantas av tre fall av ”headhunting”.
Första gången var när han av hjärntrusten i IFK Hässleholm värvades från den aktiva fotbollen till den mera teoretiska, utövad vid föreningens lotterier och försäljningar vid till exempel Kiviks marknad.
Andra gången var när Agne gjorde resan från Handelsbanken till Swedbank i Hässleholm. Dit anlände han åtföljd av ett antal gamla klienter som inte ville låta denna värdefulla bankkontakt anträda sin exil alldeles vind för våg.
Agne gjorde sig känd för sin goda blick för de intressantare delarna av aktielandskapet, en inriktning som inspirerades av en viss Erik Penser som han lärt känna under sin tid i Eslöv.

Tredje gången ledde för Agne till en ny bisyssla i ett sällskap i Lund. Professor Birger Olsson, sällskapets dåvarande ordförande berättar härom:
”Agne Hyllstam blev 1991 ombedd att bli skattmästare i Lunds missionssällskap. Han blev därmed huvudansvarig för sällskapets ekonomi.
Liksom övriga styrelseledamöter arbetade han troget utan ersättning tills han lämnade styrelsen 2003. Han förvaltade sällskapets aktiekapital med stor skicklighet och detta ökade under hans tid i styrelsen med över 400 procent.
Detta möjliggjorde olika former av information och undervisning, bland annat bidrag till en professur i missionsvetenskap i Lund, bidrag till unga människor som vill lära känna kyrkans arbete i andra länder och till enskilda projekt.
Med intresse och insikt deltog han också på sitt stillsamma sätt i styrelsens övriga arbete. Det är med stor tacksamhet vi nu tänker på honom.”

Tillsammans med hustrun Elsa odlade Agne ett seriöst intresse för bildkonsten. Deras vackra hem vittnar vältaligt om detta.
Agne såg tavlorna inte som en pekuniär placering utan som en förbindelse med det skönas värld, snarast av existentiell art.
Han inspirerade andra genom att skapa en konstförening på sin bank och där ordna utställningar med bland annat Hildegard Falk, Jörgen Fogelquist och Bert-Johnny Nilsson. Tidigare konstnärer som väckte anklang hos Agne var Halmstadgruppens medlemmar.

Yngsjö var Agnes födelseort och blev senare det Tusculum till vilket han kunde dra sig tillbaka genom förvärvet av en vackert belägen sommarstuga.
Han kunde nu börja dagen med en cykeltur ner till stranden för att se dagens fångst, bärgad av fiskarna.
Vid besök hos Agne och Elsa på sommarstället undfägnades man med nypotatis odlad av den förstnämnde. För laxen och övriga kulinariska finesser svarade Elsa.
Sina sommargäster tog de gärna till Furuboda som de hade ett stort hjärta för.

Med Agne har en gentleman och reliabel bankman av hög kompetens gått ur tiden.
Ett fint minne gav han mig och min hustru Solvi när han guidade oss över sommarängen utanför skogsbrynet i Yngsjö. Agne visade en förvånansvärd kännedom om arterna vi fick beundra.
Vindens stilla sus i ängens gräs en sommarmorgon var nog för honom och hans Elsa ännu mera trivsamt än prasslet av sedlar och andra värdepapper.