Inte med invandringen att göra?

Många människor menar att ökad kriminalitet, våld, och ökad osäkerhet i samhället, inte orsakas av invandringen.
Visserligen är utlänningar överrepresenterade i brott som våldtäkt, stölder och dylikt.
Men de flesta är goda människor som berikar vårt land med färgsprakande sjalar och slöjor; samt en brinnande önskan om att få ett arbete.

Och muslimernas vackra moskéer med sköna minareter berikar våra tråkiga städer med böneupprop. Och så skönt att folk tar sin religion på allvar; en rättrogen muslim ber fem gångar dagligen.
I motsats till oss svenskar, som bara då och då går i kyrkan.
All heder till deras kultur-hederskultur!
Det pratas om gängskjutningar-men det har inget med invandring att göra.

Bilbränder är också ett stort tema- men även detta har inget med invandring att göra.
Att Sverige behöver bygga 474 000 nya bostäder fram till 2024 har inte med ökad invandring att göra.
Vårdköerna är långa, så självklart blir det lite väntetid- men ej heller det hänger ihop med att befolkningen har ökat med drygt miljonen under de senaste 15 åren.
Mestadels som följd av muslimsk invandring. Att påstå ett samband är definitivt såväl osant som rasistiskt!

Så jag förespråkar att vi slopar gränskontrollen – vi har ju ändå drygt 80 000 illegala migranter i landet- och det ställer ju inte till några problem.
Vi behöver verkligen nya ungdomar från Afrika, som kan berika vårt urtråkiga samhälle.
Om Europa bara tar gemensamt ansvar, är det inget problem att integrera ett par miljoner årligen.
Och för att citera Annie Lööf: Vi har plats för 30 miljoner; och månggifte är inget problem.
Leve det mångkulturella Sverige!

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...