Regionen vill stoppa gruvdrift

Skåne Region Skåne kräver en lagändring så att markägare ska kunna säga nej till mineralbrytning.

Efter mötet i regionstyrelsen är det klart att alla partier ställer sig bakom Centerpartiets förslag att skriva ett protestbrev till regeringen angående grävningar av mineral på Österlen.

I somras fick företaget Scandinavadium tillstånd att leta efter vanadin, zink, koppar, guld och silver på olika platser på Österlen och Mellanskåne.
– Gruvdriften utgör en miljöfara då risk för läckage finns vid brytning i alunskiffer, säger regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (M).
Centerns regionråd Birte Sandberg har tagit strid mot mineralbrytningen på Österlen. Hon är kritisk till dagens lagstiftning som sätter markägarna på undantag då de inte har något att säga till om och därmed slår ut äganderätten.
I dag kräver inte ens en miljökonsekvensbeskrivning.

I många kommuner har starka protester höjts mot att ge företaget tillstånd att leta efter mineral.
Företaget delar inte den uppfattningen och menar att felaktiga rykten om gruvan florerar.
Miljöpartiet i Region Skåne vill stoppa alla planer på gruvor på Österlen.
– Vi vill se ett nationellt förbud mot mineralbrytning i alunskiffer, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för, MP, i regionen.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Brukar du resa i väg över midsommar?

Loading ... Loading ...