Håkan Mattsson blev 65 år gammal. ARKIV

En ovanligt lyskraftig personlighet

Som tidigare meddelats har Håkan Mattsson, Hagestad, Löderup, avlidit i en ålder av 65 år. Han sörjes närmast av hustrun Agneta samt döttrarna Viktoria och Elisabeth.
H

Det är med sorg vi mottagit beskedet om Håkan Mattssons bortgång.
Håkan Mattsson var en person med ett starkt engagemang i de uppgifter som han tog på sig vare sig det gäller som företrädare för Centerpartiet, som företagsledare för Alfa kommun och landsting, eller som styrelseordförande för AB Skånska Dagbladet, en uppgift där vi ingick i samma arbetsgemenskap i tidningsföretagets ledning.
Håkan Mattsson var fast förankrad i sin hembygd i Löderup i en lantbrukarsläkt, och bodde kvar på föräldragården, men valde i kraft av sin begåvning en annorlunda livsbana präglad av bankverksamhet och entreprenörskap inom it-branschen där han drev ett mycket framgångsrikt företag i Malmö.

Han brukade få frågan varför han inte valde att bo i Malmö, men svarade att det tog inte längre tid att ta sig från hemadressen på landet utanför Ystad till kontoret i Malmö än att pendla in till huvudstaden från någon Stockholmsförort och föredrog att bo kvar på sitt älskade Österlen.
I själ och hjärta var Håkan Mattsson fast förankrad i sin skånska identitet och uppskattade den livskvalitet som finns i form av det öppna landskapet och den skånska mattraditionen och ville inte bryta upp från den hembygd där han hade sina rötter och kände allt och alla.
Han var en gourmet som älskade god mat och ställde sig gärna vid spisen. Vi som några gånger varit hemma hos honom på gården i samband med styrelsekonferenser och gemensamt lagat mat upplevde hur han likt en fältherre dirigerade trupperna i köket och gav order och krävde precision i våra arbetsuppgifter vare sig det gällde tillredning av bearnaisesås eller uppläggningen på en sillamacka.

Håkan Mattsson ställde stora krav på sin omgivning, men de starkaste kraven ställde han på sig själv. För honom existerade nästan ingen fritid. Ring mig när som helst om dygnet, var ett stående budskap till oss som hade med honom att göra, och det menade han bokstavligen.
För honom var det otänkbart att någonsin ha mobiltelefonen avstängd.
Under sin tid som ordförande för AB Skånska Dagbladet, med tidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne, la han ner en enorm arbetsinsats för företagets långsiktiga överlevnad.

Vi skall klara av det kunde han säga och stirrade oss övriga stint i ögonen. Därigenom bidrog han starkt till att företaget kunnat ta sig igenom de svåraste åren som den svenska tidningsbranschen någonsin har upplevt.
Om Håkan Mattsson brukade sägas att den som en gång stöttat honom fått en vän för livet. Det har vi alla upplevt och sörjer att hans hjärta slutade slå alldeles för tidigt i livet. Men minnet kommer att leva kvar av en ovanligt lyskraftig skånsk personlighet.