Vänd dödskulturen ryggen

Idag var temat i Markaryds kyrka på fjärde söndagen i advent ”Guds moder.” I Lukas evangelium 1:30-35 berättas om hur Maria, Jesu mor, fick besök av en ängel, som berättade för henne att hon skulle bli mor till Guds Son, Messias. Var inte rädd, var ängelns hälsning till Maria.
Då texten hade anknytning till den unga flickan Marias graviditet, då Jesus som människa blev ”avlad av den Helige Ande,” handlade predikan till stor del om abortfrågan.
Att vi ska ta emot barn vi får som gåva, inget vi skaffar. Det var den mest tydliga och modiga predikan jag har hört i en kyrka i detta ämne. Varmt tack till kyrkoherde Harald Berglund.
Abort är ett känsligt ämne och de flesta predikanter undviker tala om det av rädsla att väcka skuld – eller politisk korrekthet?
I kristna sammanhang är det vanligt att be om väckelse, men hur ska väckelse kunna bryta igenom en mur av tystnad, i synnerhet hos kristna förkunnare och hos kristenheten i stort!
Gamla testamentets profeter tog inte hänsyn till eventuellt sårade känslor, när de förkunnade Guds sanning med maning till omvändelse. De fördömde barnoffer till avguden Molok. Idag offras de ofödda barnen på den fria sexualitetens och självförverkligandets altare. I världen dödas 53 miljoner ofödds barn om året genom abort och i Sverige 37-38 000 per år. Sedan den fria aborten infördes 1975 har cirka 1,5 miljoner barn aborterats i Sverige.
Vad kommer eftervärlden att säga om våra generationers avlivande av de ofödda barnen? Vi är alla delaktiga i skulden på ett eller annat sätt, aktivt eller passivt: Abortläkare, barnmorskor, fäder och mödrar, mor- och farföräldrar och alla andra som tvingat eller övertalat till abort.
Och Kyrkan som försummat sin profetiska kallelse. Samt vi alla som i egenskap av skattebetalare ej protesterat mot detta lagliga dödande av våra barn.
Det är hög tid att vakna nu och vända dödskulturen till en livets kultur.
Stora skador nästa år
Jag föreslår att nyfiken gör ett besök, antingen i Nyteboda- eller Siggaboda naturreservat.
Det började med stormarna (Gudrun 2005 och Per 2007) och eftersom ingen upparbetning av vindfällen av gran gjordes, gav det granbarkborren fritt yngelmaterial att föröka sig i.
När vindfällena byggt upp granbarkborrens population blev de stående granarna ett lätt offer trots Svensk härkomst och kådflöde. Hur det förödande resultatet blev kan han med egna ögon se på plats.
Nu har vi en hög population av övervintrande barkborre i våra skogar och blir vädret gynnsamt, likt 2018, kan vi befara stora skador 2019.
Ring gärna 0479 – 80088 för fri guidning.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...