Granbarkborre

Jag föreslår att nyfiken gör ett besök, antingen i Nyteboda- eller Siggaboda naturreservat. Det började med stormarna (Gudrun 2005 och Per 2007) och eftersom ingen upparbetning av vindfällen av gran gjordes, gav det granbarkborren fritt yngelmaterial att föröka sig i. När vindfällena byggt upp granbarkborrens population blev de stående granarna ett lätt offer trots Svensk härkomst och kådflöde. Hur det förödande resultatet blev kan han med egna ögon se på plats. Nu har vi en hög population av övervintrande barkborre i våra skogar och blir vädret gynnsamt, likt 2018, kan vi befara stora skador 2019. Ring gärna 0479 – 80088 för fri guidning.
Lars-Erik Levin
Småskogsbrukare

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...