Dags att äldreanpassa samhället

Äldre, barnfamiljer och övriga kunder har under lång tid traskat i regn, blåst, snö och halka, med risk för fallskador och stora kostnader för samhället och individen, flera hundra meter till tågen på bland annat perrong 2/3.
Därför är det viktigt att Skånetrafikens vision innebär att det skall bli tak och vindskydd på alla perronger och att åtgärderna får hög prioritet och snarast blir verklighet.

Detta bör genomföras tillsammans med andra åtgärder för att få en helhetslösning där kunderna säker och tryggt skall kunna förflytta sig från bil, buss och taxi tills de sitter på tåget. Denna planering bör göras i samråd med bland annat seniorerna
Äldrevänliga städer är ett initiativ av WHO, som 2010 bildade ett första nätverk av intresserade städer. I Sverige satsar Uppsala, Göteborg, Stockholm och Hallstahammar på detta och flera är på gång
Gruppen över 80 år kommer att öka väsentligt inom 15 år och om man skall kunna minska framtida stora kostnadsökningar för vård och omsorg måste vi få mycket mer tillgängliga och äldreanpassade samhällen, vilket också kommer att gynna andra grupper.
Även Hässleholm bör ansluta sig till detta nätverk i samarbete med sina seniorer

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...