Amos Oz blev 79 år. 8Foto: Claes Hall

Amos Oz är död

Den israeliska författaren Amos Oz har avlidit, 79 år gammal.

Amos Oz brukade nämnas bland kandidater till Nobelpriset. Han hann inte få det, men har i gengäld fått flera internationella litterära utmärkelser. I år fick han det svenska Stig Dagermanpriset.
Amos Oz föddes i Jerusalem den 4 maj 1939. Hans morfar hade fem år tidigare flyttat med sin familj till Haifa, i vad som nu är Israel, från vad som då var Polen, numera Ukraina.
När Amos Oz var tolv år gammal tog hans mor livet av sig. Hon plågades av depressioner efter svåra upplevelser hon haft.
Men Amos Oz mindes också hur hon kunde berätta fantastiska sagor.
Redan som pojke märkte han att han själv hade en förmåga att hitta på historier och började skriva ner dem.
Sin debut som författare gjorde han 1965, Sedan dess har han skrivit ett 30-tal böcker, ett 20-tak har översatts till svenska.
Amos Oz såg det inte som lustfyllt att skriva. Så här sade han i en intervju i Skånska Dagbladet 2011:
– Roligt är det inte. Det är hårt arbete. Att välja ett enda ord kräver ett beslut, att skriva en mening kräver flera. En bok kräver fler beslut än någon regering behöver ta.
Amos Oz bodde i Tel Aviv och var professor i litteratur vid Ben Gurionuniversitetet. Han satt också i akademin för det hebreiska språket.
Han var fredsaktivist redan innan han deltog i sexdagarskriget 1967 och kriget vid Golanhöjderna 1973.
Han var en flitig samhällsdebattör.
– Jag älskar Israel till och med när jag inte står ut med det, har han sagt.
Han förespråkade tidigt en tvåstatslösning, det vill säga att dela upp det som nu är Israel i en judisk och en palestinsk stat – även om han tillstod att båda parter skulle uppleva det som en amputation.
Amos Oz var gift med Nily; de träffades på den kibbutz där han började arbeta när han var 14 år. De har två döttrar och en son.