Herrar klmatförnekare, tänk om ni har helt fel

Angående de tre ”klimatförnekarna”!
I denna tidnings insändarspalter förekommer tre personer som har det gemensamt att de är etablerade, kloka och välutbildade män i övre medelåldern, kanske på den politiska högerkanten (åtminstone någon av dom), som med enfas hävdar att varningarna för klimatförändringen är ”tokerier”, uppdiktade av tusentals internationella vetenskapsmän i FN:s klimatpanel.

Och att FN:s klimatmöten är ”hysteriskt fokuserade klimatseanser”, som resulterar i ”klimatalarmisternas onyanserade gapande”. Därmed delar de i detta stycke samma uppfattning som t ex presidenterna Trump (USA) och Bolsonaro (Brasilien). Tänk om de har fel!
Göran Andersson, Ernst Herslow och Rolf Tronäss har naturligtvis sin fulla rätt att tro vad de vill – och även framföra sina synpunkter i den allmänna debatten.
Jag har bara svårt att förstå hur tre män med så lång livserfarenhet och klokskap – och med ett så kompakt motstånd från den i stort sett samlade forskarvärlden – vågar driva sin linje så energiskt! Tänk om ni har fel!

Vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 kom man överens om att tillämpa den s k ”försiktighetsprincipen”, som deXinieras så här: ”För att skydda miljön, skall försiktighetsprincipen tillämpas allmänt av stater i enlighet med deras förmåga.
Om hot om allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, skall brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförsämring.”
Om jag förstått er i ”trojkan” rätt Xinns ingen anledning att tillämpa ”försiktighetsprincipen”, även om medeltemperaturer världen över ökar, extremväder blir allt vanligare och alltmer förödande och den biologiska mångfalden urlakas i ursinnig takt. Tänk om ni har fel!

FN:s klimatpanel bygger sina slutsatser på aktuella data och olika beräkningsmodeller inför framtiden. Och delar av dessa modeller kan naturligtvis slå fel, de är ju bara modeller! Men aktuella data och framförallt trenden är tydlig; klimatet blir varmare till följd av växthusgaserna i atmosfären.

Tänk om dom har fel! Ja, då kan vi stå där med ”svansen mellan benen” men ändå glädjas över att jordklotet fortsätter att fungera till människors fromma.
Men tänk om ni har fel – och vi inte gjort något för att rätta till problemen, trots alla varningar! Ja, då har vi ”svansen” där igen – men kanske också höjda havsnivåer, förödande torkkatastrofer, kollapsade ekosystem, okontrollerbara Xlyktingströmmar etc.
Ni är modiga, mina herrar!
Och kanske inte så lite dumdristiga i just denna fråga, tycker jag!
Själv förordar jag försiktighetsprincipen! Framtiden får väl utvisa vem som har rätt.

Och oavsett vem som har det, behöver vi nog inte stå till svars inför våra barn och barnbarn, när (och om; som ni ser det) konsekvenserna av klimatförändringen slår igenom fullt ut – med tanke på vår ålder vilar vi då sannolikt i myllan.
Förresten beundrar jag Greta Thunberg – hon är lika engagerad i miljödebatten som vi ”farbröder i övre medelåldern”!
Och har sin fulla rätt att vara det!
Hon får nämligen ”ta smällen” om ni har fel!

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...