Naturen bättre än ”vegonormen”

Vegonorm i Skåne 2019? Det tycker Jonas Norberg att vi ska ha (21/12).
”Föreställ dig människor och kor som lever livet i fred”, skriver Norberg. Men kan vi verkligen hålla kor för deras egen skull?
Det är alltså inte, som Norberg skriver, ”enkelt om du försöker”.
Det är i själva verket mycket svårt och dumdristigt att förneka människans ställning i naturen när det gäller vårt kostval.

Alla djur mår bäst av att äta den föda de av naturen är designade för att äta, det gäller även människan. Fakta säger oss att Homo sapiens inte är någon växtätare, utan allätare (omnivor).
Norberg må kalla sig växtätare, men någon sådan är han alltså inte. Inte han och inte någon annan människa heller.
Anledningen till det är ju, vilket de flesta utom veganerna känner till, att Homo sapiens är en produkt av långvarig evolution; vi är biologiskt anpassade till att äta både växtbaserad och djurbaserad mat.
Och inte nog med det. Hade våra föregångare under evolutionen inte ätit djurbaserad föda, hade vi sannolikt inte existerat som den art vi är idag. Vi är alltså mycket starkt bundna till det skeende i naturen som resulterade i dagens människor.
Inte ens veganen kan helt klippa av banden till naturen, och det beror förstås på att i naturen är det kretslopp som gäller.

”Ingen dödas och dör för att bli mat”, skriver Norberg, vilket ju är en mycket senkommen påhittad ideologi som ställer både kretslopp och vetenskap på huvudet. I naturen uppstår hela tiden liv genom död – utan död, inget liv.
På en viss nivå är allt kemi. Även växter behöver näring, gödsel t.ex., och det får de genom annat liv.

Så Norbergs vegonorm är någonting helt annat, och onaturligt, jämfört med naturens egen norm. Att uppmana alla att äta enbart växtbaserad kost är följaktligen både okunnigt och dumdristigt.
Det gynnar varken människors hälsa, djuren eller miljön.
Ulf Löfgren

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...