Robin Gustavsson, FOTO: STEFAN SANDSTRÖM.

Frida kvinnojour får en ny chans till bidrag

Hässleholm Loppet är inte kört för fortsatt kommunalt bidrag till Frida kvinnojour. Riktlinjerna för föreningsstödet ska ses över först.

– När vi har fått tydligare riktlinjer som drar upp rågången mellan det som är ideell verksamhet och kommersiell, tar vi upp Fridas ansökan igen, säger Robin Gustafsson, KD, ordförande i socialnämnden.

På tisdagen gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att förtydliga reglerna för föreningsbidrag. Det ska redovisas i maj för nämnden.
– Reglerna måste bli lättare att tolka. Fridas verksamhet är både ideell och i vissa delar kommersiell. De hamnar i en gråzon. Regeln är att skattepengar endast få ges som stöd till verksamheter som är ideella, förklarar Robin Gustafsson.

I augusti kom Frida kvinnojour in med en ansökan om föreningsbidrag till sin verksamhet. Då begärde socialnämnden klarhet i om de var behöriga.
– Frida kvinnojours verksamhet omfattar viss näringsverksamhet, vilket de själva svarar att det är också, säger Robin Gustafsson.
Frida kvinnojour hade, enligt Robin Gustafsson, missförstått vad som ska läggas i begreppet vinst.

– Föreningen tar ut avgifter från Hässleholms kommun och av andra kommuner för dem som tilldelas boende och stöd. Om det råder inga oklarheter, säger Robin Gustafsson.
Däremot tar inte de verksamma i föreningen ut några arvoden, vilket på den punkten klassar dem som ideella.
– Nämnden kom fram till att de inte var berättigade till bidrag, förklarar Robin Gustafsson.
Sedan dess har beslutet mött reaktioner från olika håll, som menar att Frida kvinnojour är en viktig verksamhet som inte får äventyras och därför ska få sitt bidrag.

Lena Nilsson, S, andre vice ordförande i socialnämnden tog upp saken i ett inititiativärende i socialnämnden med kravet att nämnden river upp sitt tidigare beslut och beviljar Frida kvinnojour föreningsbidrag om det är möjligt att ta det ur fjolårets budget.
– Det har efter beslutet kommit fram mer information i ärendet vilket gör att min uppfattning är att vi ska bifalla bidraget för 2019, förklarar Lena Nilsson.

Hässleholms kommun och Fridas kvinnojour har under många år haft ett nära och bra samarbete.
– Tillsammans med kommunens familjefridsteam har Frida kvinnojour varit en viktig del i att stödja våldsutsatta kvinnor, som har erbjudits stöd och skydd av mycket hög kvalitet. Vi vill fortsätta det samarbetet, fortsätter Lena Nilsson.

Robin Gustafsson lyfte in initiativet vid tisdagens sammanträde.
– Frida står inte och faller med bidraget. Jag ser mycket positivt på deras verksamhet. När vi fått klarare riktlinjer om föreningsstöd i vår återkommer nämnden med deras ansökan, förklarar Robin Gustafsson.
Beslutet antogs av en enig nämnd.

Läs mer:

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...