Här sitter jag och är meningslös

Ett återkommande skämt i tv-serien Vänner är att ingen förstår vad karaktären Chandler arbetar med. I min vänkrets heter det fortfarande att någon har ett ”Chandlerjobb” om arbetsuppgifterna är svåra att förklara, liksom nyttan med det hen gör.
Antropologiprofessorn David Graeber skriver i en kontroversiell bok om jobben ingen skulle sakna om de försvann. Han ifrågasätter tesen att jobbskapande av naturen är av godo och menar att samhället bör fundera på hur man gör sig av med ”Chandlerjobb”.
Kanske är det tur för mig att Graebers teorier ännu inte fått fäste, eftersom ledarskribent säkert är ett sådant överflödigt jobb.
Men debatten är extremt intressant: vad innebär det om samhället är uppbyggt kring nonsensverksamhet, så som han hävdar? Och vad händer om man skalar ner till att ägna sig åt verksamheter som är essentiella för samhället, som sophämtning och sjukvård? Hans kritik av lönebalans är rimlig: varför är sköterska ett låglönejobb, trots att det är så viktigt och varför är det låg status att vara sophämtare?
Inför ökande automatisering är det överraskande att vi inte för fler förutsättningslösa debatter om ett samhälle där ett stort antal tjänster kan avskaffas eller tas över av AI. Graeber förespråkar medborgarlön, som många ekonomer avfärdar som ekonomiskt orealistiskt. Frågan är om det fortfarande är det i en framtid när många med abstrakta arbetsuppgifter inte behövs. Martina Jarminder

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...