Barn far illa i onödan. Foto: TT

Otillräcklig socialtjänst

Enligt en oroväckande granskning av SVT nyheter och Uppdrag Granskning far många barn illa för att Socialtjänsten inte har möjlighet att göra sitt jobb på bästa sätt. Det verkar röra sig om en blandning av resursbrist och strukturella problem. Det framkommer en del som överraskar och bekymrar utöver den vanliga skattebetalarbesvikelsen när myndigheters verksamheter inte ger valuta för pengarna.
Av 994 barn som förekom i handlingar som begärts ut hade 150 farit illa på något sätt. Det handlade dels om barn som fått visats i otrygga eller farliga miljöer för länge, men också om barn som utsatts för våld och övergrepp. Ibland har de utsatts för risk eftersom socialtjänstens utredning dröjt på grund av för stor arbetsbörda. Det går inte att tolka på annat sätt än att barn kan råka riktigt illa ut med de här bristerna. Det kan inte garanteras att en vuxen som slår ett barn inte eskalerar sitt beteende och skadar barnet allvarligt. Pappersarbete ska inte kunna hindra att ett barn fredas från en vuxen förövare.
Det framkommer också att utbildningen kan vara otillräcklig för socialsekreterare som arbetar med utsatta barn. Att bemöta barn ingår överraskande inte i grundutbildningen. Det är ganska stor skillnad på att tala med vuxna och barn om trauman och det är inte konstigt om det uppstår problem utan specialkunskap. Eftersom barn inte sällan är mer utsatta i socialt besvärliga situationer än vuxna borde det vara extra viktigt för vissa tjänster att behärska kommunikation med barn.
På den positiva sidan kan det noteras att många av anmälningarna har skett enligt Lex Sarah och alltså innebär att socialtjänsten har anmält sig själv. På många ställen är man tydligen väl medvetna om problemet.
Regeringen satsar sammanlagt 250 miljoner mellan 2016 till 2019 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården och 40 miljoner för att öka kompetens och stabilitet. Det är en bra början. Men det förefaller också behövas en översikt av utbildningen.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...