T v: Blodutstryk från en patient med babesia. Parasiten sprids genom fästingens saliv. FOTO: Kristina E M Persson/Lektor vid Lunds Universitet, Överläkare & SCANPIX

Fästingsmittan vanligare än forskare trott

lund Babesiaparasiten kan leda till döden för personer med nedsatt immunförsvar.

Hos människor utan mjälte eller med nedsatt immunförsvar finns risk för att bli allvarligt sjuk och till och med dö i Babesia. En ny studie från Lunds universitet visar att sjukdomen är långt vanligare än man hittills trott.
Parasiten tar sig in i de röda blodkropparna genom fästingens saliv. Väl där förökar den sig och kan sedan ge sig till känna genom olika symptom.
Några känner inte av det alls men friska personer kan få allt ifrån influensaliknande symptom till blodfärgad urin till malarialiknande feberepisoder.

Hos människor utan mjälte eller med nedsatt immunförsvar kan det leda till organsvikt med dödlig utgång.
Lundastudien visar att 2,5 procent av Skånes befolkningen bär på antikroppar mot sjukdomen. I Polen har 27 procent av alla skogsarbetare vid något tillfälle haft infektionen.
Hos boskap har sjukdomen på senare år ökat i omfattning, vilket enligt studien pekar på att risken att smittan även ökar bland människor.
– Babesia är mycket vanligare än vi tidigare trodde och vi tror att det bör vara flera tusen fall varje år i Sverige som blivit smittade. Eftersom symptomen är så vaga och sjukvårdspersonal inte vet vad de ska titta efter, så är sjukdomen underdiagnostiserad, säger Kristina Persson, forskare och docent i parasitologi vid Lunds universitet, och överläkare vid Labmedicin på Region Skåne.

Även om en person är symptomfri kan enstaka parasiter finnas kvar i blodet långt efter att primärinfektionen försvunnit, något som innebär att en blodgivare kan överföra parasiten genom blodtransfusion.
I nordöstra USA där varje blodpåse undersöks för babesia ökar antalet fall ständigt.

Läs mer:

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...