Sångsvanar ställer till stor skada på en åker. Nu får en privatperson tillstånd till skyddsjakt. (på bilden: sångsvanar och kanadagäss. Har ingen direkt koppling till artikeln). Fotop: Norra Skåne/arkiv

Får tillstånd att skjuta sångsvan

hässleholm Länsstyrelsen har gett en privatperson tillstånd till skyddsjakt på sångsvan. Orsaken är de stora skador som sångsvanarna orsakar på mannens åkrar med växande gröda.

Enligt ansökan har mannen försökt komma till rätta med den stora ansamlingen sångsvanar på dennes fält med olika former av skadeförebyggande åtgärder. Men dessa har inte hjälpt. Ansamlingen av sångsvanar är fortfarande stor.

Efter att länsstyrelsens skrämselkonsulent besiktigat skadorna på mannens fält kan denne verifiera att stora flockar uppehåller sig på åkrarna och att betydande skador uppkommer på fälten som huvudsakligen besår av höstraps.

I sitt beslut konstaterar länsstyrelsen att sångsvanens bevarandestatus är gynnsam i lande samt att sångsvanarna på mannens åkrar orsakar allvarlig skada. Därför beslutar man att ge tillstånd till skyddsjakt fram till den 15 april.

Man påpekar i beslutet att jakten ska ske i skrämselsyfte och att endast en sångsvan åt gången får påskjutas och att effekten därefter ska utvärderas innan ytterligare svanar får skjutas.

Mannen måste se till att fågel av arten mindre sångsvan inte fälls.

Skånes Ornitologiska förening har avstyrkt mannens ansökan.

Dagens fråga

Har du gamla glasögon hemma som du inte längre använder?

Loading ... Loading ...