Anläggningen vid Hammarmölledamm har gamla anor – men saknar tillstånd.Foto: Stefan Sandström/Arkiv

Hibab vill göra kraftverket lagligt

HÄSSLEHOLM Hibabs försök att göra det gamla kraftverket vid Hammarmölledamm på Hovdala lagligt rullar vidare i Mark- och miljödomstolen.

Senast den 11 februari vill domstolen ha in eventuella synpunkter på det kommunala bolagets ansökan om att få använda dammen och producera el på fastigheten bakom slottet.
Bolaget har nu lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning och även bett om att få förstärka dämmet, vilket skulle innebära att vattennivån under några veckor sänktes kraftigt.

Av bolagets ansökan framgår att en anläggning fanns på platsen redan under 1600-talet och att vattenkraften då utnyttjades av slottet i en så kallad hammarsmedja, för bearbetning av järn.
Den nuvarande dammanläggningen uppfördes 1916. I dag drivs den av en privat entreprenör, Ekstam Aqua-Kraft AB, men saknar tillstånd.
Syftet med ansökan är att kunna fortsätta att förse Hovdala slott med förnyelsebar energi – men också att värna akut hotade fladdermöss som finns just här och på få andra platser, och för vilka dammen har en viktig funktion.
”Det är ingen överdrift att påstå att Hovdala är en av landets absolut viktigaste fladdermusmiljöer, och som sådant har området ovärderliga kvalitéer. Rivning av dammen skulle äventyra flera av dessa värden” skriver Hibab i en inlaga till rätten.

Bolaget motsätter sig samtidigt att anlägga en fiskväg, eftersom det dels vore tekniskt svårt, dels dyrt och dels skulle innebära ett stort ingrepp i naturen i form av omfattande schaktning och avverkning av värdefulla träd.
Enligt miljökonsekvensveskrivningen innebär dämmet – en 41 meter lång betongdamm – och vattenkraftverket bara en liten påverkan på naturmiljön i området.

Dagens fråga

Tycker du att Jenny Wegner och Vittsjö GIK var rätt vinnare av Norra Skåne-pokalerna?

Loading ... Loading ...