Bengt-Arne Persson. ARKIVBILD

Måste spara 120 miljoner

HÄSSLEHOLM Det brådskar att komma på hur kommunen ska spara pengar. För nästa år handlar det om 65 miljoner kronor och 2021 om ytterligare 55 miljoner.

Nu har kommundirektören Bengt-Arne Persson efter samtal med kommunalråden skrivit fram ett ärende till politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Den 16 januari ska de första stegen tas mot ett stort omstrukturerings- och effektiviseringsarbete – allt enligt alliansens budget.

Arbetet måste påbörjas snarast, skriver kommundirektören, för att åtgärdsförslagen ska komma med i nästa års budget.

Ingenting är heligt.

”Alla möjligheter inom koncernen måste beaktas, såväl inom kostnadssidan som intäktssidan, samt inom samtliga förvaltningar och bolag”, skriver Bengt-Arne Persson om översynen.

Enligt beslutsförslaget ska allt som kan bli aktuellt för att nå en budget i balans år 2020 redovisas till kommunstyrelsen senast den 24 april i år.

Parallellt ska en översyn göras i syfte att effektivisera den kommunala administrationen. Resultatet av denna ska redovisas sommaren 2020.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ha du handlat all midsommarmat?

Loading ... Loading ...