Regionen sparar på kulturprojekt

Skåne 20 miljoner till enskilda kulturprojekt stryks ur Region Skånes budget i år.

Det har kulturnämnden beslutat på sitt första sammanträde med den nya styrande alliansen.
Orsaken är att regionfullmäktiges beslut om ett regionbidrag på 302,7 miljoner kronor. Därmed fryses utlysningar av sökbara medel och verksamhetsbidragen ligger kvar på samma nivå som 2018. Förvaltningens administration minskas med tre miljoner. Kulturnämnden ska nu se över bidragsstrukturen och villkoren för bidrag 2019.

– Vi har i ett läge med besparingar försökt hitta en väg som värnar det långsiktiga arbetet med en kulturell infrastruktur som gör konst och kultur tillgängligt för oss alla i hela Skåne. Vi pausar därför utlysningar av utvecklingsmedel och kommer att använda 2019 för att göra en genomlysning och översyn av bidragsstrukturen och villkoren för bidrag, säger Magnus Lunderquist (KD) nytillträdd ordförande regionens kulturnämnd.
Kulturnämndens budget omsluter drygt en halv miljard kronor varav 202,7 miljoner är statsbidrag.

Socialdemokraterna ser beslutet som ett slag mot det skånska fria kulturlivet.
– De slopade utvecklingsbidragen är ett hårt slag mot de oberoende kulturutövarna i Skåne. Det drabbar allt från teaterföreställningar riktade mot barn och unga till folkbildnings- och kulturarvsprojekt. Dessa eldsjälar är viktiga. De som inte är anställda på en stor institution, eller i en etablerad verksamhets med stöd blir lågt hängande frukter i nedskärningstider, men påverkas lika fullt, säger Stefan Pettersson, gruppledare för S i regionens kulturnämnd.
Han varnar för att även etablerade kulturinstitutioner, som kunnat ta del av utvecklingsbidrag för enskilda projekt, som syftar till utveckling, blir utan pengar också.
En konsekvensanalys av budgeten ska göras.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ha du handlat all midsommarmat?

Loading ... Loading ...