Vidarkliniken i Järna som drivs av antroposoferna. Nu tänker Region Skåne säga upp avtalet med kliniken. Foto: TT

Omstritt avtal sägs upp med Vidarkliniken

skåne Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna har haft det tufft. Stockholms läns landsting och Västra Götaland har sagt upp avtalen med kliniken efter kritik mot verksamheten. Nu drar sig Region Skåne ur också.

I mars förra året sa Region Skåne ja till att förlänga avtalet med Vidarkliniken, efter mycket diskussion med kritik mot klinikens omdebatterade och ifrågasatta metoder.
Regionens revisorer hade lämnat en rapport om Vidarkliniken där inga brister framkom. Tvärtom konstaterade revisionen att Vidarkliniken erbjuder ett välbehövligt komplement till skolmedicinen för patienter med utmattningsdepression, kronisk värkproblematik och cancerrehabilitering. Skånerevisorerna fann inga belägg för att det görs avsteg från traditionell skolmedicin och ansåg att journalföringen var i sin ordning.

Nu föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne återtar beslutet om förlängning av avtalet med Vidarkliniken. Förlängningen, som nu avslås, gäller tiden 1 april till 31 mars nästa år.
‑ Det var mycket diskussion när vi förlängde avtalet förra gången. Vi var redan då tveksamma till deras typ av vård. De sprider bland annat en kampanj mot att vaccinera sig. Det stödjer inte vi, eftersom vaccinering räddar liv, säger regiorådet Gilbert Tribo (L) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Avtalet som nu kommer att sägas upp är samma avtal som andra landsting säger upp.
‑ Mot bakgrund av väsentligt förändrade förutsättningar som inte kunde förutses vid tidpunkten för avtalsförlängningen, föreslås att Region Skåne återtar sitt beslut om förlängning, som fattades av upphandlingsutskottet i mars förra året, förklarar Gilbert Tribo.
Mot bakgrund av landstingens uppsägningar befarar Region Skåne att Vidarkliniken inte klarar att tillhandahålla avtalad slutenvård på ett tryggt och säkert sätt.
‑ Patientsäkerheten kan under förlängningsperioden bli osäker, förklarar Gilbert Tribo.
Avtalet kostar Region Skåne knappt fem miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tar beslut om avtalet på torsdag nästa vecka.
När Stockholms läns landsting sa upp sitt avtal tvingades Vidarkliniken säga upp hälften av sin personal.
Tidningen har sökt Vidarkliniken för en kommentar utan framgång.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...