Arkivbild

Skåneflaggan döms ut – på nytt

Skåne Nu döms den skånska flaggan på nytt ut av en statsheraldikern Carl Michael Raab.
Detta efter ett upprop om att Lund ska flagga skånskt.
- Så länge nuvarande regler gäller har den rödgula korsflaggan ingen officiell status.

Det var i november 2017 som regionfullmäktige beslöt att göra flaggan till Skånes officiella symbol.
Samtidigt rekommenderade politikerna den skånska kommunerna att använda flaggan som också kunde hissas utanför Regionhuset i Kristianstad.

Men beslutet var omdiskuterat.
Kritikerna befarade bland annat att beslutet skulle öppna upp för användandet av andra flaggor av mer privat karaktär.

Även i somras var Skåneflaggan på tapeten.
Statsheraldikern Carl Michael Raab fick då frågan av tjänstemän på Region Skåne hörde av sig för att kontrollera hur skåneflaggan fick användas.

Svaret blev då att det går bra att flagga med en svensk flagga och en landskapsflagga tillsammans. Samtidigt betonade han att korsprydda landskapsflaggor inte har någon officiell betydelse och ska därför undvikas i officiella sammanhang.

Och nu döms  Skåneflaggan ut på nytt.
Detta sedan en Lundabor bett om statsheraldikerns åsikt sedan en insamling av namnunderskrifter inletts på Facebook till stöd för ett medborgarförslag om att Lunds kommun ska börja använda Skåneflaggan på offentliga kommunala platser.

Men enligt Carl Michael Raab finns det i nuläget en förordning som inte ger länsflaggor officiell betydelse.
”Skulle någon vilja göra den rödgula korsflaggan till en officiell flagga i Sverige får vederbörande vända sig till Riksdagen och regeringen i syfta att förändra regelverket. Så länge nuvarande regler gäller har den rödgula korsflaggan ingen officiell status”, skriver han.

Några direkta sanktionsmöjligheter om det skulle flaggas fel finns dock inte.

Ställningstagandet innebär inte att den skånska flaggan ska sluta att användas, bara om den ska anses lämpligt i officiella sammanhang.