SMHI varnar för ishalka

Väder SMHI utfärdar en klass 1-varning för plötslig ishalka i nordöstra Skåne under morgonen.

Enligt SMHI finns det risk för att regn som faller kan vara underkylt eller falla på kalla vägbanor och frysa.

Klass1 -varningen gäller nordöstra Skåne under morgonen.
Under dagen väntas temperaturen stiga och därmed minskar risken för halka allt eftersom.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Brukar du resa i väg över midsommar?

Loading ... Loading ...