Stanislaw Garwicz blev 82 år gammal. ARKIV

Dödsfall

Överläkare och professor Stanislaw Garwicz, Lund, har avlidit i en ålder av nära 83 år, skriver Sydsvenskan.
Han var född i Kraków, Polen och det var under studietiden till läkare som han mötte sin blivande fru Barbara.
1960 togs läkarexamen vid Jaggellonska universitetet i Kraków och sju år senare försvarade han sin avhandling om behandling av akut lymfatisk leukemi, med professor Boguslaw Halikowski som handledare. 1968 blev han specialist i pediatrik.
Tillsammans med professor Jerzy Armata arbetade han med att utveckla barnonkologin i Polen.
1969 flyttade familjen till Sverige, där Stanislaw Garwicz fortsatte sitt arbete inom barnonkologi.
Han blev en av de ledande inom barnonkologin i Sverige dels i SBLG, Svenska barnleukemigruppen samt inom VSTB, Vårdplaneringsgruppen för barn med solida tumörer.
Han organiserade det första Nordiska barnonkologimötet 1980 och resultatet blev bildandet av NOPHO, Nordisk förening för pediatrisk hematologi och onkologi, som är en organisation för nordiskt samarbete inom barnonkologi.
Våren 2007 hölls det första europeiska mötet för sena komplikationer efter barncancerbehandling till Stanislaws ära och 2008 var han en av grundarna av det europeiska PanCare nätverket.
Han efterlämnar hustrun Barbara samt sönerna Martin med familj och Daniel.