Sofia Nilsson (C). ARKIVBILD

Regeringen äntligen klar – nu börjar vardagen

Vardagen börjar återigen i riksdagen. Som nyvald riksdagsledamot har jag och många andra fått en ovanlig start på uppdraget.
Regeringsfrågan har överskuggat mycket av det vanliga riksdagsarbetet. Nu är vi äntligen där. Och oavsett vad man tycker om regeringsbildningen tror jag alla kan komma överens om att det nu gäller att gå vidare och få satt gång i de reformer Sverige så desperat behöver.
Reformer som kan föra hela landet framåt och som får hela landet att växa. Att titta bakåt och sura hjälper ingen.

Med januariavtalet har flera bra steg redan tagits. Centerpartiet har kämpat för en starkare och effektivare miljö- och klimatpolitik som nu blir verklighet. Samtidigt har vi stärkt den privata äganderätten till skogen, gjort det lättare att bygga i strandnära landsbygdsområden och fått igenom att ett kraftfullt bondepaket ska genomföras som ska stärka likviditeten och konkurrenskraften för svenska bönder. Vi har även fått med övriga partier på flera stora och välbehövliga frihetsreformer för hela landet. Viktiga reformer, framförallt för landsbygden och skogsägarna i norra och östra Skåne.
Centrala frågor och utmaningar som vi har i vår del av landet handlar om utanförskap, arbetslöshet och misslyckad integration.
Frågor som regeringen måste ta på allvar! Centerpartiet har nu säkrat att konkreta lösningar på de stora utmaningarna är starkt representerade i januariavtalet.
Bland annat har vi fått igenom att Sveriges arbetsmarknad ska reformeras så det blir enklare att få ett första jobb. Vi har drivit på hårt i överenskommelsen för att både Arbetsförmedling, A-kassa och arbetsrätt ska reformeras från grunden.

Men integration handlar även om att lära sig språket och ta del av samhället och dess kultur. Därför blir samhällsintroduktion och undervisning i svenska obligatoriskt från dag ett i Sverige. Även föräldralediga måste lära sig svenska och en språkplikt för den som söker asyl eller uppbär försörjningsstöd införs.
Jag sitter nu, som önskat, i socialutskottet. Under hela min politiska och yrkesverksamma karriär har jag kämpat för, och arbetat med, frågor som rör vård och omsorg. Mitt fokus under mandatperioden kommer därför att vara frågor som rör välfärdsområdet. Jag vill se bättre kvalitet, en utvecklad valfrihet och en trygg och tillgänglig vård i hela landet.
Att vården finns där när vi behöver den, det är en fråga om trygghet. Och för oss i Centerpartiet är din rätt att välja och valfriheten två centrala delar i den svenska välfärdsmodellen som måste utvecklas och bejakas.
Istället för att fokusera på vem som är utförare och att jaga privata entreprenörer inom välfärdsområdet så införs nu höga kvalitetskrav och likvärdiga villkor för alla aktörer, oavsett driftsform. En seger och en framgång för valfriheten!
Överenskommelsen innebär också att en extra kömiljard införs för att korta köerna till vården.

I norra och östra Skåne har läkarbristen inom primärvården varit stor. Detta har varit en prioriterad fråga för oss i Centerpartiet eftersom det ofta drabbar våra multisjuka äldre allra värst.
I januariavtalet har vi därför säkrat upp den viktiga primärvårdsreformen som dels ska fokusera på att höja attraktiviteten för att få läkare att arbeta i primärvården men som framförallt innebär rätten till en fast läkarkontakt för patienten.
Ett annat viktigt utmaningsområde som vi kommer att lägga fokus på under mandatperioden är att bekämpa psykisk ohälsa. Elevhälsan och psykiatrin ska stärkas och en ny vårdform där patienter med lättare psykisk ohälsa snabbt får hjälp utan remiss.

En annan fråga som har varit brännande het och aktuell gäller LSS och assistans. I överenskommelsen har vi tagit fram punkter som rör detta och som innebär att vi kommer säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. En ny assistansutredning ska därför tillsättas för att säkerställa det.
Jag kommer jobba hårt i riksdagen för bevaka de frågor som rör vår del av landet och för att leva upp till förtroendet jag fått från väljarna i norra och östra Skåne.

Sofia Nilsson (C) Riksdagsledamot för norra och östra Skåne

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...