Städa upp efter er

Angående ordning och reda på Engelska skolan gäller det bara eleverna.
I månadsskiftet augusti september satte någon från er skola ut orienteringsskärmar på T4-området, de hänger fortfarande kvar till förtret för orienteringssporten i kommunen.

Jag har varit i kontakt med skolan två gånger till ingen nytta.
Sista gången fick tag till svar att det inte fanns någon gymnastiklärare (ingår inte det i läroplanen?), därefter hade hon dåliga argument att komma med och slängde på luren.
Mycket dålig stil från en personal inom skolans värld.

Skogsmulle