Sommarskoj för barn på Magnarpskolonin. ARKIVBILD

Var finns politiker som ser till barnens bästa?

Så snart det fattas pengar i Hässleholms kommun så kommer Magnarps kolonin upp till försäljning och nu ska även simhallen i Sösdala och Vanneberga skola dras med i svepet.
Nu är ni igång igen. Struntar ni i om barn får simkunnighet i sin närmiljö eller kan få möjlighet till bad under sommaren? Var har klokheten tagit vägen?
Jag vet inte för vilken gång i ordningen som det kliar i fingrarna på beslutsfattare i kommunen att få lägga ner kolonin och nu drar ni med simhallen i Sösdala och Vanneberga skola.

Märkligt att det är verksamheter för barn som är mest utsatta och som inte får kosta. Varför vill politiker inte satsa på barnen?
Jag har varit med om åtskilliga nedläggningshot och kämpat för kolonins överlevnad flertalet gånger. Vi har ett samhälle där alla inte har råd att åka på semester på sommaren.
Klyftorna är större än någonsin. Familjer som måste vara hemma hela sommaren av ekonomiska skäl.
För dem kan både kolonin och en simhall på hemmaplan vara en möjlighet för barnen.
För alla som inte känner till det så köptes tomten i Magnarp, 6 000 kvadratmeter med strandrätt i Skälderviken 1927 för 3000 kr. Kvinnoorganisationen Vita bandet var en drivande kraft som samlade in till största delen av finansieringen för koloniverksamheten.
Andra som bidrog med finansiering var Allmänna arvsfonden, Västra Göinge sparbank och intäkter från Barnens dag. Värt att notera i detta sammanhang är att Hässleholms kommun bidrog med 500 kr.

Ideellt kämpade Vita bandet med insamlingar av olika inslag. Dessa fantastiska kvinnor i Vita bandet hade som målsättning att se till att barn under efterkrigstiden skulle få komma till havet och få salta bad och avkoppling.
1937 stod kolonistugan klar till en kostnad av 11 600 kronor, färdig och avsynad då den togs i bruk för 31 barn. Största delen av arbetet utfördes på ideell basis av Vita bandet. (Källa: Norra Skånes arkiv)
Få kommuner har bevarat och utnyttjat sin koloni så föredömligt som i Hässleholm. Säkert skulle de insiktsfulla personer som någonstans i ett sammanträdesrum i Hässleholm den 28 januari 1927 tog beslutet att köpa tomten i Magnarp vara nöjda över deras efterträdares sätt att fullfölja deras tankar för barnen. Tills nu!!!! Var har den klokheten tagit vägen?

Var finns de insiktsfulla personer som idag tänker på att alla barn ska ha möjlighet till en sommarupplevelse? Om beslut fattas att sälja Magnarps kolonin och stänga simhallen i Sösdala, så finns det i alla fall inga tankar på barnen hos dagens politiker.
Vilka planer finns för försäljning och till vem?
Moral om det finns någon kan man ställa sig frågan, vem tillhör egentligen kolonin? Barnen eller politikerna? Med tanke på att det är insamlade medel och ideella insatser som gjorts vid köp av tomt och kolonistuga?
En annan moralisk fråga är, ändamålet för kolonin var finns den i nuläget?
Kommer pengarna vid försäljning att gå tillbaka till barnen?

Vad har ni tänkt? Vi är många i kommunen som diskuterar detta just nu och kommer att följa vad som händer och avkräva vad pengarna som samlades in ideellt till barnen en gång kommer att användas till.
Jag vädjar. Låt inte sommarfröjd för barnen och bad i närmiljö gå förlorad på grund av dåliga politiska beslut.
Som politiker och beslutsfattare borde man fundera mer på vad som är bra för medborgarna och hur våra skattepengar används och framför allt vad som är bra för barnen.
Som vald politiker, fundera en stund, vem är du till för?
Ta ansvar för det som är viktigt för våra barn. Renovera kolonin och simhallen i Sösdala. Låt små fungerande skolor få finnas kvar.
Spara på annat.
Att investera i barnen är att investera i framtiden.

Inger Wessman, Barnens vän och skattebetalare