Inget land har till­räck­ligt framsynt kli­mat­po­li­tik

Opinion Visst är det bra att Sverige toppar lis­tan, men ef­ter Paris­av­talet borde alla länder ha kommit läng­re med sin om­ställ­ning och sin po­li­tik.
Opinion • Publicerad 2 februari 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Någ­ra or­ga­ni­sa­tioner som jobbar in­ter­na­tio­nellt med kli­mat­frå­gor har se­dan någ­ra år ut­ar­be­tat ett kli­mat­in­dex som rankar 56 av världens länder uti­från hur bra kli­mat­po­li­tik de för. In­dexet kallas CCPI (Climat Chan­ge Per­for­man­ce Index).

Inget land för­tjänar be­tyget myc­ket bra, en­ligt rank­ningen. Så har det varit i flera år. Det gör att inget land pla­ceras på de tre övers­ta platserna i in­dexet.

Men Sverige kommer högst upp, på fjär­de plats. Bara 13 länder i världen för­tjänar be­tyget bra, en­ligt in­dexet. Ef­ter Sverige kommer Ma­roc­ko, Li­tau­en, Lett­land och Stor­bri­tan­ni­en. Bland de 13 är EU, som sam­man­ta­get för­tjänar be­tyget bra även om inte alla EU-länder gör det.

All­ra sämst kli­mat­po­li­tik en­ligt det här in­dexet för Sau­di­ara­bi­en, USA och Iran samt Ko­rea och Tai­wan.

Det som mäts är ut­släpp av växt­hus­gaser, an­del för­ny­bar ener­gi, ener­gi­an­vänd­ning och kli­mat­po­li­tik.

Visst är det bra att Sverige toppar lis­tan, men ef­ter Paris­av­talet borde alla länder ha kommit läng­re med sin om­ställ­ning och sin po­li­tik.

Sverige borde ha nått läng­re med po­li­ti­ken så be­tyget blivit myc­ket bra.

Ändå är det po­si­tivt att Sverige kommit en bit på väg, läng­re än alla andra.

Nu måste den nya rege­ringen full­följa upp­gö­rel­sen om bland an­nat fos­sil­fria trans­porter, som kan­ske är det vik­tigaste om­rå­det att för­ändra, och om grön skat­te­väx­ling. Sverige bör komma på plats ett istäl­let för plats fyra nästa år.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.