Han tilldelas stipendium för bästa examensarbete

Lantbruk Torgil Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet tilldelas Föreningen Foder och spannmåls jubileumsstipendium på 20 000 kr för bästa ekonomiska examensarbete.

Torgil Andersson belönas för ett arbete där han undersökt prissäkringsstrategier för maltkorn med hjälp av så kallad hedging.

I den nu belönade studien har författaren tagit sig an denna fråga genom att undersöka hur terminskontrakt kan användas av spannmålsproducenter i slättområdena i mellersta Sverige i syfte att maximera förväntad nytta.

– Det är klart att man blir både glad och stolt när något som man arbetat så hårt och länge med uppmärksammas av branschens aktörer, säger stipendiaten Torgil Anderssoni ett pressmeddelande.

– Vi hade många starka kandidater till vårt stipendium och Torgil är verkligen en värdig mottagare. Uppsatsen behandlar ett komplext och viktigt område med stor relevans, inte bara för lantbrukare, utan för alla typer av företag i livsmedelskedjan, även spannmålshandel och foderindustri, säger Erik Hartman, VD i Foder & Spannmål och juryns ordförande.