Större ansvar för Skånes bussåkare

Öppet brev till Skånetrafiken och dess politiska ledning.
Vi kräver ingen lyx!
Skåne är ett enda län men förhållandena i dess olika delar är tämligen olika.
Skånetrafiken använder ändå samma modell i det s k superbusskonceptet oavsett om det gäller storstadsregion eller landsbygd.
Indragning av hållplatser ses som ett sätt att locka fler resenärer. Skånetrafiken och Kollektivtrafiknämnden borde gå ut med fakta och ta en öppen diskussion med bussåkande länsinvånare. Har kravet på indragna hållplatser kommit från resenärer eller enbart från politiker och tjänstemän?
Vi som bor på landsbygden har varken krävt ”stationer” i 15-20-miljonersklassen i stället för nuvarande hållplatser eller tiominuterstrafik, som Skånetrafiken och Region Skåne gav sken av i nyhetsinslag i SVT Skåne (17 januari).

Vi är överlag nöjda med det utbud vi har idag och har inte krävt någon lyx.
Det finns säkert behov av utökade och snabba kommunikationer i vissa områden och på vissa tider. Satsa gärna på dem! Det finns likaså behov av att behålla nuvarande kommunikationer på landsbygden.

Vi som bor där är också skattebetalare, arbetspendlare, konsumenter av vård, kultur, gymnasieutbildning, varor med mera. Många har insett att klimatfrågan är en ödesfråga och vill därför inte tvingas skaffa bil, eller utöka till två bilar per hushåll.
Med fler, snarare än färre, hållplatser skulle antalet resande ha chans att öka.
Bussgruppen i Olseröd/Maglehem, BOM, inbjuder ledningen inom Skånetrafiken samt politiker i Kollektivtrafiknämnden att komma till ett möte hos oss.

Ta expressbuss 3 eller 4 från Kristianstad.
Gå av en hållplats tidigare än målet och gå utmed riksväg 19 för att uppleva vad en indragning skulle innebära – pröva ert eget framtidsscenario. Glöm inte reflexväst och pannlampa!
Det finns inga trottoarer.
Resan kommer att bli både mera tidsödande och otryggare, men det är bra att testa hur verkligheten är. Välkomna till den!

Bussgruppen OlserödMaglehem
Kerstin Dahlberg

Carl-Henrik Henriz