Hur PK kan man bli?

Frågan är föranledd av en artikel i NSk lördagen den 2 februari.

Det handlar om förskoleanställd som gör ett bra och rimligt ingripande för att hindra ett barn att skada ett annat barn. Den anställde har enligt artikeln slagit bort handen på det angripande barnet när det klöste och knep ett annat barn. Detta har förvaltningschefen kallat för ”ett oacceptabelt handlande” och den anställde har fått en skriftlig varning. När man läser vidare och ser vad de olika inblandade har sagt och gjort förstår man varför det är svårt med ordning och reda (egentligen det ”fula” ordet disciplin) i skolan på alla nivåer.

Om man börjar med curlingföräldern som kontaktade ledningen. Med den inställningen till barnuppfostran så löper hans/hennes barn stor risk att bli ”västingar” redan i förskolan. Verksamhetschefen slingrar sig och uttrycker ”förhoppningar”. Hans svar påminner mycket om ”goddag yxskaft”. När det gäller förvaltningschefen tyder allt på att hon försöker undvika eventuell kritik genom att hänga ut en anställd.
Ovanstående handlande är tyvärr inte ovanligt. För en kort tid sedan refererade en annan sydsvensk tidning ett fall där en lärare fått sluta sin anställning för att hon avlägsnat en bråkig elev från klassrummet. Detta trots att hon fått domstolsbeslut på att hon inte gjort något fel. Även här var det en curlingförälder som anmält händelsen.

Jag förstår att det är svårt att få lärare och annan personal till skolan.

Rolf Tronäss