Samma regler för alla

Otäcka bilder från Polen har vi fått uppleva i massmedia med anledning av att kött från sjuka djur importerats till Sverige. Köttet har använts i restauranger och även som skolmat.
Än en gång aktualiseras den självklara frågan att de livsmedel som hanteras i vårt land borde vara producerade efter samma regler som de svenska bönderna måste ta hänsyn till.

Svensk livsmedelsproduktion bör underlättas genom att den nya regeringen stöder de gröna näringarna. Vi har idag olika myndigheter som skall ha insyn i lantbruksnäringen och det är dags för mera samarbete mellan dessa myndigheter. På så sätt skulle det kunna bli ett helhetsperspektiv på frågor om mark,djurhållning,byggnation,vatten, arbetsmiljö och livsmedel.

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe