Ät vad som bjuds eller flytta

Angående artikel Krav på vegansk kost 1/2.

Det är skrämmande att läsa i NSk att det finns föräldrar som ställer krav på att skolan skall tillhandahålla vegansk mat till eleverna!
I ett land som har en skattefinansierad skola som ger eleverna enorma förmåner i förhållande till omvärlden är det magstarkt att ställa ett sådant krav!
Att detta skulle vara kränkande för eleven är häpnadsväckande att höra! Passar inte kommunen, så bör man flytta! Jag är övertygad om att det blir svårt att finna annan kommun eller annat land som erbjuder motsvarande förmåner.
Tack för ordet!

AR