Sösdala simhall. bild: arkiv

En simhall är så mycket mer än bara ekonomi

Med anledning av stängningen av Sösdala simhall.
En simhalls vara eller icke vara – mer än ett ekonomiskt beslut!
Idrotten ska hålla oss i rörelse hela livet men de senaste åren har vi sett att barn och ungdomar slutar allt tidigare och att de flesta inte hittar tillbaka till idrotten.
Samtidigt upplever många vuxna att trösklarna in i föreningslivet är höga.

En del av förklaringen ligger i stora globala trender som urbanisering, digitalisering och en ökad individualisering som har påverkat även Sverige – och till och med deltagandet i idrott.
Inom idrotten tror vi fortfarande att det händer någonting speciellt när vi möts i föreningen.
Det är en plats där människor blir friskare, gladare och umgås över gränser.
Svensk Simidrott stödjer Svensk Idrotts mål att förbättra förutsättningarna för att såväl barn, unga, vuxna och äldre ska ges möjlighet att idrotta under hela livet. För just simning och simidrott är en sådan idrott som du kan utöva genom hela livet – från babysim till motionssim utan övre åldersgräns.

En simhall skapar inte enbart möjlighet till idrott genom hela livet – den är även en förutsättning för simkunnighetsarbetet. Simkunnighet är ett av Svenska Simförbundets prioriterade områden och det arbetas för att alla ska ges möjligheten att lära sig simma.
Arbetet riktar sig i första hand mot simföreningar för att de ska ha så bra verksamhet som möjligt, men också mot skolor och kommuner för att nå barn och vuxna i hela Sverige, från den lilla orten till storstäderna.

Det är inte enbart Svenska Simförbundet och SLS som arbetar för att främja simkunnigheten, även regeringen gjorde ett tydligt ställningstagande när man avsatte 300 miljoner under 2018 till simkunnighet.
I regeringsbeslutet beskrivs bakgrunden till beslutet på följande sätt:
”Simkunnigheten är idag ojämn och det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund inte kan simma.

Att lära barn simma är en viktig del av kommunernas folkhälsoarbete.
Skolan har ett ansvar för att bedriva simundervisning.
Inom ämnet idrott och hälsa ska eleverna för att uppnå ett godkänt betyg i årskurs 9 behärska olika simstilar i både mag- och ryggläge och även ha kunskaper om badvett och hur nödsituationer vid vatten hanteras.

Det statliga bidraget till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass syftar till att eleverna uppnår god vattenvana och förbättrade förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa.”
Utöver möjligheten till idrott och möjligheten till att främja simkunnigheten har föreningslivet på lokalnivå en viktig del som samhällsaktör.
Föreningslivet skapar engagemang och delaktighet – det utvecklar människor och ledare. Inom simidrotten som kräver flera ledarresurser har vi fördelen att i föreningarna engagera, utbilda och utveckla ungdomar till fantastiska ledare – ett uppdrag som inte ryms inom skolans ansvarsområden.

Ett ledarskap som ungdomarna har med sig livet ut och som ger dom ett försprång på arbetsmarknaden.
En av idrottens värdegrunder är ”allas rätt att vara med”.
Genom att stänga ner en simhall blir många begränsade och får inte möjlighet till den idrott, friskvård eller livsnödvändiga kunskap som simidrotten erbjuder.

Genom att istället välja att investera i en befintlig simhall kan ni som kommun vara med och bygga något fantastiskt – en mötesplats för alla åldrar, där alla oavsett kunskap kan få vara med och där glädje, engagemang, rörelse och gemenskap står i fokus!!

Styrelsen i Skånes Simförbund

Läs mer: