Buss. Foto: Arkiv
Andreas Schönström (S) rasar mot ”hemlighållandet”.

Skånska resenärer offras

Skåne Det blir stora nedskärningar i kollektivtrafiken när Skånetrafiken måste spara i år. Men Hässleholms kommun klarar sig helt undan försämringar.

Urval av bussåtgärder med start augusti 2019

Malmö linje 6. Uträtning av linjen vid Södervärn.
Malmö linje 33: Uträtning, ny dragning och flytt av hållplatser.
Malmö linje 34. 20 minuterstrafik från 18.30
Kävlinge-Lilla Harrie 119: Omläggning.
Lund-Harlösa 155: Fem turer tas bort.
Lund -Malmö 170 och 171: Borttagning av turer vid olika tidpunkter och dagar.
Helsingborg-Ekeby 250: Dubbeltur tas bort.
Sjöbo-Ystad 301: En dubbeltur helger tas bort..
Skurup-Ystad 308: Omläggning.
Hörby-Sjöbo 330: Tre dubbelturer bort.
Linje 338, 340 och 392 blir av med vissa dubbelturer.
Skåneexpressen 1 Kristianstad-Malmö. Omfördelning av turer till kvällstid. Gemensam nattlinje för linje 1 och 2.
Skånexpressen 2 Kristianstad-Lund: En dubbeltur bort.
Skåneexpressen 3 Kristianstad-Simrishamn: Tre turer bort fredag kväll och två på lördag morgon.
Höör-Hörby 470: Sju enkelturer bort.
Hörby-Eslöv 474: Fem enkelturer bort.
Kristianstad-Vittskövle 553: Turen startar 5.35 i Gringelstad.
Dubbelturer på linje 1 och 2 i Kristianstad tas bort på söndagar på kvällar och helger.

– Vi har vänt och vridit på alla konsekvenser för resenärerna. Vi har valt ut linjer med få, eller nästan inga resenärer i lågtrafik och som kostar mycket, säger Carina Zachau (M) ordförande i kollektivtrafiknämnden.
Sydväst, Kristianstad, mellersta och sydöstra Skåne drabbas av sparbetinget på drygt sex miljoner kronor. I höst sker indragningar på 61 stads- och regionbusslinjer.
Skånetrafiken omsluter 6,2 miljarder kronor. I år räknas Skånetrafikens budget upp med 289 miljoner. Behovet är 330 miljoner. Samtidigt har ett effektiviseringskrav på två procent lagts på alla regionala verksamheter, även Skånetrafiken.
I den internbudget, som kollektivtrafiknämnden ska besluta om på torsdag finns en stor besparing på administrationen, kundcenter avvecklas och begreppet stadszon avskaffas. Kvar att spara är drygt sex miljoner som läggs på trafikutbudet.

Andreas Schönström (S) andre vice ordförande i nämnden är starkt kritisk till de aviserade nedskärningarna.
– Alliansen har beslutat om stora nedskärningar i trafiken utan att redovisa var och hur det påverkar resenärerna. Först efter påtryckningar från S fick vi en konsekvensanalys i fredags. Tyvärr är den mycket bristfällig. Det saknas beslutsalternativ och tydliga konsekvensbeskrivningar. Internbudgeten visar bara en bild av nedskärningar utan hänsyn till dem som berörs.
Han har låtit gatukontoret i Malmö, där Schönström är kommunalråd, studera förslagen till nedskärningar, som konstaterar att dessa i flera fall frontalkrockar med lokala planer och förutsättningar.
– Överallt sitter politiker i Skåne utan att veta vad nedskärningarna innebär lokalt och regionalt. Hur blir det nästa år då behovet av besparingar är ännu större? Och var finns redovisningen om hur vi ska gå framåt? Vi står inför mycket stora investeringar i kollektivtrafiken framöver. Spårväg i Lund, expressbussar i Malmö och Helsingborg och dubbeldäckståg. Nu hamnar vi i en ond spiral där fler tvingas välja bil istället för buss med ökad trafik på vägnätet som drabbar det folktäta västra Skåne ännu mer, säger Andreas Schönström.
Han tänker begära återremiss av internbudgeten på torsdag.

Fram till i fjor har regionbidraget motsvarat kostnadsutvecklingen. Skånetrafikens prognos visar att kostnaderna stiger kraftigt de kommande åren.
Stadsbusstrafiken i Kristianstad får färre turer på flera linjer. Skåneexpressen Malmö-Kristianstad får ändrade tider och avgångar liksom buss 549 och 553.

Urval av bussåtgärder med start augusti 2019

Malmö linje 6. Uträtning av linjen vid Södervärn.
Malmö linje 33: Uträtning, ny dragning och flytt av hållplatser.
Malmö linje 34. 20 minuterstrafik från 18.30
Kävlinge-Lilla Harrie 119: Omläggning.
Lund-Harlösa 155: Fem turer tas bort.
Lund -Malmö 170 och 171: Borttagning av turer vid olika tidpunkter och dagar.
Helsingborg-Ekeby 250: Dubbeltur tas bort.
Sjöbo-Ystad 301: En dubbeltur helger tas bort..
Skurup-Ystad 308: Omläggning.
Hörby-Sjöbo 330: Tre dubbelturer bort.
Linje 338, 340 och 392 blir av med vissa dubbelturer.
Skåneexpressen 1 Kristianstad-Malmö. Omfördelning av turer till kvällstid. Gemensam nattlinje för linje 1 och 2.
Skånexpressen 2 Kristianstad-Lund: En dubbeltur bort.
Skåneexpressen 3 Kristianstad-Simrishamn: Tre turer bort fredag kväll och två på lördag morgon.
Höör-Hörby 470: Sju enkelturer bort.
Hörby-Eslöv 474: Fem enkelturer bort.
Kristianstad-Vittskövle 553: Turen startar 5.35 i Gringelstad.
Dubbelturer på linje 1 och 2 i Kristianstad tas bort på söndagar på kvällar och helger.

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...