Olovlig andrahandsuthyrning ökar

Olovliga andrahandsuthyrningar ökar, enligt tidningen Hem & Hyra. MKB, Malmös kommunala bostadsbolag, har hittat 60 olovliga andrahandsuthyrningar på några månader och säger att de ska prioritera verksamheten med att jaga olovlig uthyrning. De värsta fallen har handlat om madrasser på golvet som hyrts ut för 5000 kronor, med tio personer i lägenhet ämnad för betydligt färre.
Olovliga andrahandsuthyrningar är problematiska av flera skäl. Den olovliga hyresgästen blir rättslös och vågar till exempel inte anmäla fel på bostaden, vilket kan leda till personskador såväl som större skador på byggnaden, vilket drabbar både dem själva och andra hyresgäster. Dessutom betalar man inte sällan en alltför hög hyra i förhållande till vad man får för pengarna.
MKB trycker på rätteviseperspektivet och menar att det inte ska gå att hyra svart när folk köer i åratal för bostad. Så är det absolut: ska det vara så här svårt att hitta bostad måste det så klart finnas rättvisa system på plats. Den typen av ocker där man utnyttjar desperata måste stävjas.
Men det är inte utan att man undrar var dessa madrassovare tar vägen sedan. Få accepterar att betala 5000 kronor för en madrass om det finns möjlighet att få bostad på annat sätt, men det finns det inte. Förhoppningsvis medverkar MKB till att se efter så ingen blir hemlös utan stöd av processen.