En agenda som döljs i förvirrande dimridåer

Svar till Stefan Larsson (M).

Stefan Larsson, den dubbelarbetande moderata BUN-ordföranden lägger ut dimridåer för att försöka dölja storleken på de nedskärningar som M, KD och L, vill genomföra inom skolan. Han tar upp flera exempel där Hässleholm har högre kostnader än exempelvis Kristianstad.
Problemet är att dessa högre kostnader endast handlar om tusenlappar, men nedskärningar handlar om miljoner.

Att se över verksamhetens kostnader och försöka reducera dem handlar om normalt ledningsarbete, något som kommuninvånarna förväntar sig att alla ledningar för verksamheterna arbetar med.
En helt normal verksamhet.
Men min insändare handlade om de sparkrav på 49 miljoner kronor ditt parti vill genomdriva – inte om reducering av vissa kostnadsområden med ett antal tusenlappar.

Barn- och ungdomsförvaltningens ekonomer har räknat ut att om alla byskolorna läggs ner och gymnasieeleverna börjar betala för skollunchen kan kommunen spara 20 miljoner.
Då återstår 29 miljoner på övrig verksamhet. Om detta säger Stefan Larsson ingenting, utan han försöker dölja allvaret i nedskärningar genom att skriva om småpengar.
Han vet att hässleholmarna inte röstade för total nedläggning av byskolorna, programnedläggningar och ökade avgifter i september.
Nedlagda byskolor innebär bussning, splittrade klasser och längre skoldagar till redan överfyllda centrala skolor.
Det är skolor som genom besparingsförslagen kommer att ha ännu sämre möjligheter att bedriva god undervisning i trygga miljöer än de har i dag.

Det finns många andra saker i Stefan Larssons insändare som är skrivna i förvirrande syfte.
Ja, vissa program i gymnasieskolan är inte fullbelagda. Men om de läggs ner så kommer många av dessa elever att söka sig till samma program i Kristianstad.
Då får kommunen istället betala skolpeng till Kristianstad och ingen besparing uppnås.
Om detta problem skriver Stefan Larsson ingenting. Undrar varför.
Enda resultatet av att lägga ner program är att elever får tillbringa stora delar av sin gymnasietid på Skånetrafiken.
BUNs ordförande gör också en stor sak av internationella programmets resekostnader.
Men han ”glömmer” att nämna att dessa kostnader till stor del betalas av andra kommuner. Stoppas resorna så finns det inte hellre någon anledning för elever utanför Hässleholm att söka sig till internationella programmet.
Då blir kommunen av med hela deras skolpeng. Inkomstminskningen blir helt enkelt större än besparingen på resorna.

Jag hade hoppats på att vi efter valet skulle få en BUN-ordförande som ärligt ville samtala om problem och utvecklingsområden inom skolan.
Tyvärr så fick vi en ordförande som försöker dölja sin agenda bakom dimridåer.

Henrik Hedman, gymnasielärare

Läs mer: