En tråkig lekstuga

Hässleholms politiska lekstuga fortsätter med åtföljande kostnadsökningar och effektivitetsförluster, samtidigt som man tvingas spara på lagstiftningsskyldig verksamhet.
Det är ju inte så att intäkterna är för små, utan det är en pågående misshushållning med våra gemensamma resurser som skapar förlusterna. Senast är det Stefan Larsson och hanteringen av honom som politiker.

När M, L, SD och KD under förra mandatperioden tog över makten blev chefstjänstemannen på fritidsförvaltningen utsedd till ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunchefen insåg snabbt att ledningsgruppen, som består honom och förvaltningscheferna, inte skulle fungera när fritidschefen också blev ledande politiker.
Han omplacerande Stefan Larsson till en helt ny och onödig befattning, med löneförmån inklusive sociala avgifter, till en kostnad på över 1 miljon kronor om året.

Nu fortsätter cirkusen med att Stefan Larsson får en chefstjänst för en verksamhet han inte kan något om.
En chefstjänsteman skall utses enbart på grund av sin kompetens och meriter och en politiker skall utses på grund av förtroende och utan krav på kompetens.
Att ha en chef som inte kan något om verksamheten skapar ett dåligt arbetsklimat och att ha en politiker som gärna vill vara chef, är en mardröm för en förvaltning.

Istället för att rätta till tidigare misstag, så nonchalerar och bortser politikerna från organisationens funktion och psykolog.
Detta kostar pengar och effektivitet.
Hässleholmare, det sägs att man får de politiker man förtjänar.

Lars Ingvar