Skylta livsfarlig avfart

När man kommer från Hörja till Finja på väg 24 och ska svänga av mot Tyringe för vidare färd på väg 21. Då svänger man vänster före överfarten. Lite dumt ligger då avfarten från 21:an är kloss an mot påfarten till Tyringe. Flera gånger har jag sett bilister ta fel väg. Flera gånger har jag mött bilar på väg ner mot fel körfält på 21:an. Jag föreslår ett ”Förbud mot infart” vägmärke, läsbart efter några meter på den ”felaktiga” vägen.
I Amerika, när man gör samma misstag, står det tydligt ”wrong way” på en skylt och lite längre fram, för dem som framhärdar, står det ”can´t you read?” Det sista hittade jag på men det klara och otvetydiga vägmärket ”Förbud mot infart” i de skånska färgerna hade varit ett enkelt sätt att undvika olyckor.

Bo Göran Svensson, Hörja