Fritt inträde, för vem?

Bra erbjudanden för oss, som bor utanför Stockholm.
Nu har vi fritt inträde på de statliga museerna. Ett i Karlskrona, ett i Göteborg, ett i Norrköping och 15 i Stockholm.
Ska vi besöka ett museum i Stockholm måste vi ta oss dit med minst en övernattning.
Bor vi på landsbygden måste vi åka bil till tågstationen och erlägga parkeringsavgift för två dygn, därtill kommer en tågbiljett.
Det är inte lika tillgängligt för oss på landsbygden och förstå att vi längtar efter politikernas satsning på landsbygden.

Gillar landsbygden