Anders Fredriksson från Sveriges Byggindustrier hade lysande framtidsutsikter med sig till Yrkeshögskolan Syd. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
Anders Fredriksson från Sveriges byggindustrier hade lysande framtidsutsikter med sig till Yrkeshögskolan Syd. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
Anders Fredriksson från Sveriges Byggindustrier hade lysande framtidsutsikter med sig till Yrkeshögskolan Syd. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
Anders Fredriksson och Peter Svensson om framtiden.

Bygg och transport måste bli digitala

HÄSSLEHOLM En aula full av framtidstro och eftertraktade, blivande ingenjörer, ägnade torsdagsförmiddagen åt digitalisering.

Fakta

Yrkeshögskolan Syd (YhSSyd) är en av de största aktörerna inom byggrelaterade utbildningar i Sverige.
Utbildningen har i år cirka 200 elever inom bygg, el, automation och tåg och examinerar i vår 100 elever.
95 procent av eleverna får anställning sex månader efter examen. Nästa år växer utbildningen till cirka 280 elever. En ny utbildning är beviljad inom arbetsledare anläggning.
Skolan håller till på Norra Station i Hässleholm och chef för verksamheten är sedan oktober 2018 Ola Berg.

Källa: Yrkeshögskolan Syd

Digitaliseringen (datorisering) sveper som en elektronisk vind genom alla samhällets branscher och verksamheter.
Så även inom bygg-och transportsidan.
För att resonera kring detta och för att göra studenterna delaktiga i den senaste utvecklingen på området, ordnade Yrkeshögskolan Syd tillsammans med bland andra Sveriges Åkeriföretag och Sveriges byggindustrier ett seminarium i ämnet.

Digitalisering inom bygg- och transport, vad är det?
– Bland annat få bort pappershantering, att effektivisera transporter och inköp, kunna följa materialleveranser, förbättra framförhållning och planering. Att se till att de båda branscherna talar samma digitala språk.

sammanfattar, i korthet Anders Fredriksson, chef för Sveriges byggindustrier i Kristianstad, och Peter Svensson på Sveriges Åkeriföretag.
De båda med flera medverkande mötte Yrkeshögskolans blivande ingenjörer i aulan på Norra Station.
Något som Anders Fredriksson inledningsvis uppmärksammade.
– Varje år lämnar 80-90 elever den här skolan som får jobb direkt, helt fantastiskt och utan skolan och er hade vi inte klarat den stora byggexpansionen i Skåne, sade han.

Digital effektivisering och planering, med digitalt styrda transporter och leveranser på minuten, lär behövas i dessa två branscher med en stark tillväxt.
– Byggbranschen behöver rekrytera 50 000 nya medarbetare till 2025, Trafikverket satsar 700 miljarder i infrastrukturpengar, varav mycket hamnar i Skåne. Det syns ingen avmattning när det gäller byggandet i Skåne, enligt prognoserna ökar byggandet med fyra procent under 2019, berättade Anders Fredriksson för de blivande ingenjörerna som tar examen i maj.

Anders Fredriksson avdramatiserar också den avmattning det talas om främst i Stockholm, en inbromsning som mest för bostadsbyggande.
– Bostadsbyggandet är bara en del av byggandet. Det har talats länge om att ”vargen kommer” när det gäller minskat byggande i landet, men det gäller inte Skåne, jag tror den vargen skjuts i Osby. Jag skulle säga att om branschen faller 20 procent, så påverkar det inte oss, det innebär i stället att vi hinner med, resonerade Anders Fredriksson.

Transportbranschen upplever samma lysande framtidsutsikter.
– Alla transporter spås öka och kommer att dubbleras till 2050, säger Peter Svensson.
Från publiken fick de frågor om robotar och självkörande bilar.

– Det man kan tänka sig är robotar som gör farliga moment, i dammiga utrymmen och asbeströjning, vi är bara i dess linda på utvecklingen sa Anders Fredriksson.
När det gäller självkörande bilar finns tekniken framme.
– Det svåra är ansvarsfrågan om något händer. Ligger det på föraren, fordonstillverkaren eller den som står för mjukvaran? Jag tror heller inte att föraren försvinner, däremot får yrket ett annat innehåll, kanske som övervakare eller operatör, resonerar Peter Svensson.

Fakta

Yrkeshögskolan Syd (YhSSyd) är en av de största aktörerna inom byggrelaterade utbildningar i Sverige.
Utbildningen har i år cirka 200 elever inom bygg, el, automation och tåg och examinerar i vår 100 elever.
95 procent av eleverna får anställning sex månader efter examen. Nästa år växer utbildningen till cirka 280 elever. En ny utbildning är beviljad inom arbetsledare anläggning.
Skolan håller till på Norra Station i Hässleholm och chef för verksamheten är sedan oktober 2018 Ola Berg.

Källa: Yrkeshögskolan Syd

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...