Nu slås dörrarna upp för sjukinvandringen

Enligt vad vi erfarit den senaste veckan så ska själva asylrätten utvidgas för att den ska bli mer”humanitär”.
Så står det i januariöverenskommelsen och migrationsminister Morgan Johansson har i flera intervjuer och uttalanden förklarat lite närmare vad detta betyder.
Att migrationspolitiken i Sverige ska bli den mest generösa inom EU står i alla fall klart.
JÖKboet-regeringen återinför fri anhöriginvandring för alla grupper, inklusive föräldrar till så kallade ensamkommande flyktingbarn.
I en intervju i förra söndagens Agenda i SVT berättade Johansson vad den mer humanitära flyktingpolitiken ska gå ut på: nämligen att en person som enligt nuvarande konventioner och lagar inte har rätt till asyl i Sverige, ska, när lagändringarna är på plats, ändå kunna beviljas uppehållstillstånd om denne är svårt sjuk.

Åkommor som kräver dyr och avancerad vård ska när lagen träder i kraft bedömas som “ömmande asylskäl”. Detsamma gäller om personen anses vara ”skör” eller ”utsatt”. Exakt vad detta innebär har inte tydliggjorts, men tolkningarna kan säkert bli många,
”Det måste finnas utrymme för medmänsklighet”, säger migrationsministern, och vem anser inte det?
Problemet är bara, att om regeringen menar allvar med att hjälpa personer som är ”väldigt sjuka, väldigt sköra eller väldigt utsatta” så finns det redan gott om sådana framför deras näsor – om de bara stack ut näsorna från tryggheten i Rosenbad. Men det gör de inte. Hade de gjort det så hade de förstått att det inte finns något välfärdsöverskott att dela med sig av

Nu ska alltså dörrarna öppnas för svårt sjuka migranter. Hur går det ihop?
Ska Sverige få en cancerinvandring, en diabetesinvandring, en alzheimerinvandring, en ALS-invandring, en strokeinvandring?
En invandring av hjärtsjuka, multisjuka, en invandring av skadade som behöver avancerad kirurgi, en invandring av gamla som behöver omvårdnad dygnet runt?
De sköra, vilka är det? Kan där finnas psykiatriska diagnoser, olika typer av avvikelser, kanske allvarliga störningar, depressioner, aggressioner, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?’
Säg att det kommer tusen svårt sjuka personer, hur ska man prioritera vem som ska få vård först?
Ska dessa få ställa sig sist i kön bakom de svenskar som kanske väntat i flera månader på olika slags ingrepp, eller kommer det bildas en gräddfil för sjukanlända som av “humanitära” skäl måste få vård omedelbart?

Hur blir det med kostnader för tolkar, kostnader som redan idag är absurt höga? Och var ska de sjuka bo? För det behövs anpassade boenden, sängar, hjälpmedel, specialkost, personal även här.

Frågan är dock vad den nya migrationspolitiken skapar för framtid i Sverige. Som vanligt presenteras varken en analys, en prognos eller en plan för hur sjukdomsinvandringen ska gå till.
Det är mycket oroväckande. Och allt annat än friskt.

Lennart Johansson