Besparingar i Osby kommun

Nu börjar åtstramningar märkas av i kommunen. Då är det verksamheter som skall bort, då följetongen Visseltoftaskolan är en av verksamheterna som är dyrare än någon annan skola i kommunen enligt vissa politiker. Det känns som om man tar bort Visseltoftaskolan tror man att dessa kostnaderna för dessa elever är borta. Även skolorna i Osby kostar pengar.

Så har vi den anrika musikskolan som politikerna vill spara bort, en skola som man kan kalla kulturmärkt. Musikskolan som har betytt så mycket för Osby under många år. Visst behöver man spara, men kanske borde man tänkt lite på sin egen kostym som blivit onödigt stor.
Kanske konsultavgifterna kunde minskas om tjänstemän och politiker tog ett större ansvar, istället för att anlita konsulter. Många gånger känns det som vi får dubbla utgifter när konsulter tas in. Har en känsla av att konsultarvodena kan minska rejält. Nu får vi se vad politikerna våga stå för!

Många av partierna lovade i valrörelsen hur viktigt det var att behålla service på landsbygden och i byarna. Jag tillhörde ett parti som ställde upp i kommunvalet där vi påtalade hur viktigt det var för landsbygden att bevara servis ute i byarna inte bara i tätorten Osby. Tyvärr kom inte detta parti in. Då vi hade i valmanifestet rädda Visseltoftaskolan och musikskolan bland annat.

Agne Ingvardsson, Osby