Snälla, varde upplysning

Finns det måhända upplyst person i Hässleholms kommun eller dess förvaltningar som kan tala om varför gatubelysning släckt i Sösdala. Nedsläckningen skedde ungefär samtidigt som det blev ny politisk ledning.
Dock behöver det inte ha något samband. Nedsläckningen gäller på lokalkörbanan från “Hotellet” norrut på Hanåsvägen till Brandstationen. Tacksam för upplysning.

Håkan Månsson, Sösdala